Mann snakker med besøkende på stand

Frelsesarmeen gjør storinnrykk under Arendalsuka

– Vi ser fram til å invitere til gode møteplasser rundt om i Arendal by. I år skal vi først og fremst løfte tema som inkludering i arbeidslivet, rusomsorg, familiefattigdom, og utenforskap blant barn og unge, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Arendalsuka har i løpet av de ti siste årene blitt et viktig sted å være for norske samfunnsaktører. Hit valfarter politikere og engasjert publikum for å diskutere, lytte, mene og ta med seg ny innsikt hjem.

– Som en stemme for de mest sårbare gruppene i samfunnet er det viktig å være til stede på Arendalsuka, der en stor andel av landets sentrale politikere og beslutningstakere deltar. Vi opplever at de er i lyttemodus og at vi får mange konstruktive møter og nyttige samtaler disse augustdagene, sier Elin Herikstad, som leder årets delegasjon til Arendal.

Portrett av Elin Herikstad
Assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, gleder seg til å ønske velkommen til Frelsesarmeens mange aktiviteter under Arendalsuka i august. Foto: Heidi K.J. Goodreid

Omfattende program

Frelsesarmeen har deltatt på Arendalsuka flere år på rad, og har høstet gode erfaringer. Både som arrangør av møteplasser sammen med andre aktører, og ved å invitere til egne små og store arrangement.

– Vi mener det er verdt å satse på et innholdsrikt program, hvor det vi mener er viktigst her og nå blir satt på dagsorden. Årets program er faktisk det mest omfattende for Frelsesarmeen noensinne, forteller hun.

I tillegg til å invitere til egne arrangementer, deltar også representanter fra Frelsesarmeen i debatter og med innlegg hos andre.

– Vi gleder oss til å også være aktive deltakere på arrangementer i regi av andre aktører, sier Herikstad.

Flere kan komme i arbeid

Frelsesarmeen jobber for mer inkludering og mindre utenforskap, og bistår rusavhengige og andre med utfordringer, slik at de blir inkludert i arbeidslivet. Jobb og inntekt gir verdighet, helsegevinst og er bra for samfunnsøkonomien.

Derfor burde det være gode tider nå som arbeidslivet skriker etter arbeidskraft, men fullt så enkelt er det ikke. Mange sliter med å få seg jobb.

– Arbeidsledigheten er på sitt laveste på lenge, men vi mener det er rom for å få langt flere i arbeid. På hovedarrangementet vårt onsdag 17. august vil vi, sammen med inviterte gjester og politikere, fortelle hvorfor og hvordan, sier Herikstad.

Under dette arrangementet vil Fretex, som er Norges største arbeidsinkluderingsbedrift, lansere det nyeste Jobbarometeret. Dette er en årlig undersøkelse om hvordan arbeidsgivere og befolkningen opplever å rekruttere og å søke jobber. Fjorårets undersøkelse viste blant annet at hver tredje unge sliter med å be om hjelp i jobbsøkerprosessen, og at de syntes det var vanskelig å trekke fram sine gode egenskaper.

Vafler og boller på et bord
I Frelsesarmeens lokaler blir det kafe, som driftes av egne ansatte, frivillige i Home-Start og ungdom som har sin første sommerjobb. Foto: Frelsesarmeen

Åpen kafé gir sommerjobb til unge

Det er ikke bare debatter og politiske samtaler som står på programmet under Arendalsuka. Blant annet blir det også Åpen kafe i Frelsesarmeen Arendals lokaler i Vestregate 15, onsdag 17. og torsdag 18. august mellom 08:30 – 17:00. Hit er alle velkommen for en prat, et foredrag eller en stol for et «hvileskjær» i løpet av en aktiv dag.

Kafeen driftes av egne ansatte, frivillige i Home Start og ungdom som får mulighet til å ha sin første sommerjobb. I tråd med Frelsesarmeens eget «slagord» suppe, såpe og frelse, serveres dagens suppe med brød og vafler, kaffe, te og saft.

I tillegg til åpne dører til korpsets lokaler deltar Frelsesarmeen også med en egen stand i Friholmsgaten i Arendal sentrum, der alle er velkommen innom.

Seilskute
Rusomsorgens skøyte "Catherine Booth II" vil ligge til kai i Pollen under Arendalsuka. Foto: Petter Berntsen / Frelsesarmeen

Samordner aktivitetene under #merennbare-paraplyen

Frelsesarmeens rusomsorg er til stede med eget arrangement, på taket av Tyrili Arena Arendal, torsdag 18. august kl. 12.00-13.00. Her blir det anledning til å høre om erfaringer fra personer som selv har deltatt på aktiviteter som gatefotball, seiling og sykling i regi av Frelsesarmeen. Det vil også bli innlegg om hvordan slike arenaer er positivt for nettverksbygging, og hvordan de kan bidra til gode opplevelser og rusfrie liv.

– Vår erfaring viser at aktiviteter er viktige. Aktivitetene er i seg selv viktige arenaer for nettverk og vennskap, gode opplevelser og en hjelp til et rusfritt liv. Samtidig så ser vi at de skaper bro til andre muligheter, gir identitet og mestring. Derfor vil vi sette fokus på #merennbare-aktivitetene i vårt seminar 18.august, forteller Wenche Walderhaug Midjord, seksjonsleder for Frelsesarmeens rusomsorg.

Skøyta «Catherine Booth II» er sentral i rusomsorgens seiletilbud. Under Arendalsuka vil den ligge til kai i Pollen. Her kan man stikke innom for en prat og for å gjøre seg kjent med tilbudet.

Arendalsuka arrangørlogo


Velkommen til våre arrangementer

Alle dager: Frelsesarmeen har standplass midt i byen. Her er alle er hjertelig velkommen innom!


Onsdag 17. august 2022


Kl. 9:00 - 10:15
Alle kan jobbe med riktig bistand – Hva er utfordringene med vårt velfungerende velferdssystem?

Arrangør: Frelsesarmeen
Arrangementstype: Seminar
Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 15, Arendal
Møteledere: Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef i Fretex og Elin Westby Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen

Program:

  • Lansering av årets Jobbarometer, v/ Dag Atle Meinich-Bache, direktør for arbeidsinkludering i Fretex.
  • «Med håp i bagasjen» som bistår deltakere til å finne veien ut av fattigdomsspiralen, v/ Kristin Stordal, seksjonsleder Velferd og utvikling.
  • «Veien frem» et prosjekt som skal styrke ungdoms motivasjon til å fullføre videregående skole, v/ Dahab Hagdu, leder tjenester og prosjekt i Fretex.
  • Boligens betydning for arbeid, v/ Ida Sollien Kjeldal, koordinator Familiebosatt.
  • Rusomsorgen og arbeid – Samtale mellom Henning fra Såpa og Pål Henriksen, daglig leder Ut i jobb, De ti bud og Såpa bilpleie.

Del 2: Panelsamtale med politikere og Frelsesarmeen om hvordan vi kan skape mer inkludering og mindre utenforskap ved å få langt flere i arbeid.

Avslutning: «Der skoen trykker» - Frelsesarmeens innspill til Stortingsperioden 2021 til 2025, ved Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen.

Kl. 12:30 - 14:00
Suppe og selvfinansiering – hvem tar regningen for frivilligheten

Sted: Fundraising Norge
Arrangementstype: Debatt
Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 15, Arendal

Fundraising Norge inviterer på suppe til lunsj, etterfulgt av en orientering om hvorfor deres medlemmer mener at frivilligheten ikke kan være totalfinansiert av staten, og hvordan næringslivet kan ta mer av regningen. Arrangementet avsluttes med en politikerdebatt om hvordan sektoren skal finansieres i fremtiden.


Kl. 14:30 - 15:30:
Skal kommunal innsats for barns rett til deltakelse måles?

Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 15, Arendal
Arrangementstype: Debatt
Arrangør: Frelsesarmeen, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), ALLEMED, Redd Barna, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Musikkorps Forbund (NMF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom og Fritid, Frivillighet Norge


Torsdag 18. august 2022

Kl. 09:00 - 10:00
Hvorfor klarer ikke myndighetene å redusere familiefattigdom i Norge?

Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 15, Arendal
Arrangør:
Frelsesarmeen, Redd Barna, Kirkens Bymisjon, Sanitetskvinnene, Unicef, Voksne for barn, Røde Kors


Kl. 12:00 - 13:00

Frelsesarmeens rusomsorg: #merennbare

Sted: Tyrili Arena Arendal, «På taket»
Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeen deltar også med deltakere på følgende arrangementer:

Lønnsomt gjenbruk - hvordan får vi det til
Trond Ivar Vestre, Konsernsjef, Fretex

Salige er de som skaper fred - Økumenisk fredsgudstjeneste
Finnbogi Salberg Olsen, korpsleder, Frelsesarmeen

Frivilliges innsats i Ukraina-krisen
Bo Christoffer Brekke, seksjonsleder, Frelsesarmeen

Sirkulære skatter: Tekstiler inn i en sirkulær økonomi
Innspill fra Fretex

HMS-kortet skal bli enda bedre! Hva trenger v
i? Hva funker ikke? Hva ønsker byggenæringen?
Innspill (video) ved Aleksandra Czech-Havnerås, rådgiver ved Migrasjonssenteret, Frelsesarmeen