Ukraina kafe 6242 1

Nyhet! Home-Start for ukrainske flyktninger i Oslo

Ukrainske småbarnsfamilier i Oslo kan nå få sin egen familiekontakt gjennom Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen.

• Foto: Frelsesarmeen
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Mange av flyktningene som har kommet til Norge fra Ukraina er mødre med barn. Småbarnsfamilier som levde vanlige liv hjemme i Ukraina, men som nå etablerer seg på ubestemt tid i et fremmed land. Far er ofte igjen i Ukraina for å delta i krigen – og for familien som nå er i Norge er slikt som kultur, språk, skolevesen, dagligvarer og økonomisk system helt ukjent.

– Vi er glade for at vi nå har fått etablert et nytt tilbud som skal hjelpe flyktninger fra Ukraina, i første omgang i de fleste bydeler her i Oslo. I likhet med våre andre Home – Start avdelinger vil familiekontaktene tilby støtte, avlastning og hjelp til småbarnsfamilier av ulik art. Både praktisk, men også emosjonell støtte. Tilbudet er gratis, forteller Bente Vaage, områdeleder for Forebyggende tiltak i Frelsesarmeen.

Vaage Morfjord
Marianne Morfjord (t.v.) jobber med å kurse nye frivillige og koble dem til ukrainske flyktningfamilier, som ønsker støtte og avlastning. Her sammen med områdeleder for Forebyggende tiltak i Frelsesarmeen, Bente Vaage.

Frelsesarmeen har lang erfaring med å drifte Home-Start Familiekontakten, flere steder i landet. I Oslo har organisasjonen avtale i 11 av Oslos 15 bydeler.

Nå utvides tilbudet med en ordning som går på tvers av de bydelsgrensene der Frelsesarmeen er til stede, og som retter seg inn mot ukrainske flyktninger som ønsker hjelp i hverdagen.

Støtte, avlastning og hjelp

Tjenesten baserer seg på frivillige, som kommer hjem til familier 2-4 timer ukentlig over en periode på seks til tolv måneder. Familiene har utfordringer av mange og ulik slag. Flere har sosioøkonomiske utfordringer, og de sliter med å få hverdagen til å gå i hop.

– Våre frivillige kan hjelpe til med integrering, være et medmenneske som vier medfølelse og empati i en vanskelig og sårbar situasjon. Å få besøk av familiekontakten kan også gi verdifull miljøforandring for både barn og voksne, og det kan være med på å avlede dem til å tenke på noe annet i en ellers vanskelig hverdag, sier Vaage.

Våre frivillige kan hjelpe til med integrering, være et medmenneske som vier medfølelse og empati i en vanskelig og sårbar situasjon.
– Bente Vaage, områdeleder for Forebyggende tiltak i Frelsesarmeen

Å være frivillig i Home–Start familiekontakten oppleves som veldig meningsfylt. De frivillige er, sammen med den ansatte koordinatoren, med på å «skape en bedre morgendag» for de familiene som får hjelp.

Snakker du ukrainsk eller russisk?

1. september startet Frelsesarmeens barne- og familievern i Oslo opp et kurs for frivillige som ønsker å bidra inn i Ukraina-satsingen. Arbeidet ledes av prosjektkoordinator Marianne Morfjord, som på kort tid har etablert prosjektet, og nå jobber med å kurse nye frivillige og koble dem til familier som ønsker støtte og avlastning.

For å bli familiekontakt i Home-Start må man gjennomføre et forberedelseskurs og man må levere politiattest og signere en taushetserklæring. Familiekontaktene inviteres til sosiale sammenkomster, fagsamlinger og jul- og sommeravslutninger.

Språkkunnskaper i ukrainsk eller russisk er en stor fordel for de som ønsker å bli familiekontakt for ukrainske familier.

– Vi ønsker særlig kontakt med personer som snakker ukrainsk, men hører også gjerne fra personer som snakker russisk. Og om du ikke snakker disse språkene, men allikevel vil hjelpe – ta kontakt med oss! oppfordrer Bente Vaage.