Jeløy Folkehøyskole 96

Pause i driften på Jeløy folkehøyskole

Jeløy folkehøyskole holder stengt i minst to år fra høsten 2022. Pausen vil bli brukt til å vurdere om det skal lages et nytt driftskonsept eller om man skal avvikle folkehøyskoledriften.

• Foto: Kristianne Marøy
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Ansatte, elever og foresatte ved Jeløy folkehøyskole har denne uken blitt informert om at det vil bli en pause i driften fra og med skoleåret 2022/23.

Dette er jo en beslutning som har sittet veldig langt inne, for vi vet at Jeløy folkehøyskole har betydd og betyr mye for mange, sier Bente S. Gundersen, sjefsekretær i Frelsesarmeen og styreleder for styret for Jeløy folkehøyskole.

Frelsesarmeen er glad for og anerkjenner den betydelige innsatsen som er nedlagt for å skape gode folkehøyskoleopplevelser gjennom snart 50 år.

Utfordringer i et krevende marked

Skolen har over lengre tid slitt med å opprettholde et jevnt og høyt nok elevantall og har hatt for mange ledige plasser. Dette selv om det generelt er flere ungdommer som velger folkehøgskole nå.

Dette har gjort at Frelsesarmeen har spist av egenkapitalen i håp om at forsøkene for å få til et løft i antall elever skulle lykkes. Til tross for at pandemien ser ut til å ha gitt et løft for noen skoler, har andre skoler utfordringer, slik som Frelsesarmeens folkehøyskole, som i inneværende skoleår bare har fylt omlag 25 prosent av kapasiteten.

– Det er snudd mange steiner over flere år for å få inn flere elever ved skolen, og vi har nå kommet til et punkt hvor det er nødvendig å gjøre større grep, sier Bente.

– Samtidig er det også et perspektiv i dette at skolen konkurrerer i et stadig mer krevende marked.

Det finnes 86 folkehøyskoler i landet, med totalt 873 linjer som ungdommer kan velge blant. Ytterligere 12 folkehøyskoler venter på å få lisens til å starte drift.

Omfattende prosess

Det har vært gjennomført en omfattende gjennomgang og kartlegging, støttet av bl.a. Deloitte og Informasjonskontoret for kristen folkehøyskole. Kartleggingen er en del av en større gjennomgang av Frelsesarmeens virksomheter på Jeløy.

Vedtaket om en pause i driften er behandlet av styret for Jeløy folkehøyskole hvor ansatte og elever også er representert, og i Frelsesarmeens hovedstyre.

Det betyr at oppsigelser og evt. permitteringer dessverre blir nødvendig. Styret for Jeløy folkehøyskole i samarbeid med tillitsvalgte, definerer en prosess for å sikre rette vurderinger i tråd med arbeidslivets spilleregler, slik at vi får ivaretatt alle på en god måte. Det vil være stort fokus på å ivareta den enkelte ansatte så godt som overhodet mulig, med bruk av interne og eksterne ressurser.

Skoleåret fortsetter som planlagt

Elevene som går på skolen nå, vil kunne fullføre skoleåret som planlagt.

Det er viktig både for oss og elevene at skoleåret gjennomføres i tråd med hva vi har lovet elevene, og det vil bli lagt stor vekt på å få til, sier Bente.

– Vi er opptatt av å se mulighetene som nå ligger i elevgruppa og kapasiteten vi har dette skoleåret. Det er jo også aktiviteter og opplevelser det er enklere å legge til rette for med en mindre elevgruppe, og vi vil gjøre det vi kan for at de skal få et flott skoleår, sier rektor Hans Nilsson ved Jeløy folkehøyskole.

Normal drift på kurssenteret

Jeløy folkehøyskole ligger på samme område som Frelsesarmeens kurssenter Jeløy. Gjennomføring av arrangementer og booking av fremtidige arrangementer der fortsetter som før.