Inn i aktivitet ALLE MED
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Inn i aktivitet - ALLEMED Drammen

Barn og ungdom i levekårsutsatte familier.

Barn som vokser opp i levekårsutsatte familier er dessverre økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og sportslige arenaer.

Mål:

  • Vi ønsker å bidra til inkludering og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, uavhengig av foresattes sosiale eller økonomiske situasjon.
  • Vi ønsker å senke terskelen for deltagelse i fritidsaktiviteter ved å være et bindeledd mellom familien og fritidsarenaen.
  • At alle barn får mulighet til å bli med på en fritidsaktivitet i sitt nærmiljø, sammen med sine venner.

Ta kontakt for nærmere informasjon.