Juniorhornorkester
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Musikkorps for barn og unge, Stavanger

Frelsesarmeens juniorhornorkester Stavanger er et musikkorps med brassband besetning for barn og unge som er åpent for alle. Vi har et spennende og allsidig program med konserter, spilling på Gudstjenester og turer i inn og utland. Vi har musikanter fra 8-18 år i tillegg til noen foreldre som også er med og spiller. I tillegg til samspill får alle musikantene tilbud om enkeltundervisning på instrumentet.

Hvor: Frelsesarmeen Stavanger, Kongsgata 50
For hvem: fra 8-18 år
Når: Tirsdager kl.19:00-20:00

I juniorhornorkesteret finnes ingen reservebenk, alle er med og alle er like viktige. Barn og ungdom fra 8-18 år spiller sammen og henger sammen.

Vi hjelper hverandre og sammen lager vi mange flotte musikkopplevelser sammen. Vi tar inn nye musikanter gjennom hele året. Du trenger ikke være medlem av Frelsesarmeen for å være med.

Vi har et variert repertoar som inneholder alt fra klassisk brassband musikk til salmer, rock og pop. Vi har øvingslørdager ca tre ganger hvert semester i tillegg til vanlige øvelser som er på tirsdager kl. 19.00-20.00

Hvert år drar vi på tur, og vi prøver å komme oss utenlands omtrent annethvert år. Juniorhornorkesteret spiller både på gudstjenester og utendørsarrangementer.

Kontaktperson:
Dirigent: Kjell Skartveit
kjell.skartveit@lyse.net
Tlf.: 91554978


KONTAKTINFO MUSIKKORPS FOR BARN OG UNGE, STAVANGER