Regnbuen barnehage uteområde
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Regnbuen barnehage

Barnehagen vår i Oslo tilbyr et stort uteområde, variert kosthold, fargerikt fellesskap og stabil personalgruppe.

I vår barnehage har vi et fargerikt fellesskap blant barn og ansatte. Vi har en stabil personalgruppe med aldersspredning fra 20-60 år, og vi er stolte over at våre ansatte har et høyt faglig nivå.

Vi har et stort uteområde å boltre oss på. Lekeplassen vår er inndelt i tre områder: Lillehagen, Storehagen og Kjøkkenhagen. Her finner du klatrestativ, sklier, husker, sykkelstier, sandkasser og en flott akebakke vinterstid.

Frukt og grønt

Frukt og grønnsaker spises hver dag - et variert kosthold er viktig for oss. Gulrøtter, agurk, paprika, druer, epler, appelsiner, tomater og bananer finnes ofte på fatene våre. Vi er blitt en «5 om dagen-barnehage», gjennom frukt.no.


Sang og musikk

Vi bruker mye sang og musikk. Når vi jobber med teater, er vi bevisste på at vi jobber med språk og barnas evne til å samarbeide. Vi vil gi barna gode erfaringer med å mestre, og tørre å gjøre nye ting. Vi har faste turdager, hvor vi enten drar ut i skogen eller benytter oss av nærmiljøet. Barna er med på å bestemme hvor turene går. Her er vi også opptatt av mestring, og å gi barna mulighet og tid til å klare ting selv. Det er viktig for oss å jobbe ut ifra LØFT - løsningsfokusert tilnærming - for å styrke barnas opplevelser av å mestre.


Trygghet og ulik utvikling

For de minste er vi spesielt opptatt av trygghet, å legge et godt grunnlag for å være seg selv og tørre å lære nye ting. vi vil at barn skal gjenkjenne egne og andres følelser, og styrke sin evne til empati. Å lære seg å være en god venn er noe man kan begynne å øve på allerede når man er liten.

Vi er opptatt av at alle barn er forskjellige, og utvikler seg i ulikt tempo. Vi ønsker å vektlegge betydningen av å tilpasse det pedagogiske arbeidet til det enkelte barn, ut fra hvor barnet er i utvikling - og ikke i forhold til barnets alder. I den anledning har vi egne progresjonsplaner som er i samsvar med vår pedagogiske plattform.


Nestekjærlighet og rettferdighet

Barnehagen har en tydelig verdiforankring i Frelsesarmeen, og vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf. Gjennom formidling og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve å lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Vi vektlegger også de kristne høytidene, barna vet hvorfor vi feirer jul og påske. Barna blir kjent med historier fra bibelen, og synger sanger tilknyttet høytidene.


Samarbeid med foreldre

Samarbeid med foreldre er viktig for oss. Er foreldrene trygge på barnehagen, så gir dette en bedre forutsetning for trygge barn. Vi legger til rette for gode velkomstrutiner og god daglig dialog. Vi bruker appen Vigilo barnehage, som en del av vår kommunikasjon. Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger årlig, og har felles og avdelingsvise foreldremøter. Vi har foreldreråd, og et samarbeidsutvalg (SU).


Søk barnehageplass hos Regnbuen

Søk barnehageplass via kommunens nettside.

NB! I august 2022 åpner Frelsesarmeen nye Teisentoppen barnehage og Regnbuen flyttes dit. Nye søkere må derfor søke Teisentoppen.

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i barnehagen vår. Vi avtaler gjerne en tid for omvisning og samtale.

Når dere har fått tilbud om barnehageplass til oss, så vil vi legge til rette for at dere blir godt kjent med oss og vil avtale en oppstartsdato. En ny epoke starter den dagen barnet for første gang skal tilbringe dagene utenfor hjemmet. Det er viktig for oss at starten gjøres så «myk» som mulig.

De første dagene er det viktig at mor eller far er med, og at dagene ikke blir for lange. Barnet får anledning til å bli kjent med oss mens du er til stede, og vi får anledning til å bli kjent med deg. Dere vil bli møtt av barnets kontaktperson, som har hovedansvaret for å følge opp ditt barn i hverdagen. I den første tiden vil det være kontaktpersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem.

Våre avdelinger


Askeladden (2-6 år)
Telefon: 47 97 86 01)


Arken (2-6 år)
Telefon: 47 97 86 02


Maurtua (2-6 år)
Telefon: 47 97 86 03

Trollstua (1-3 år)
Telefon: 47 97 86 04

Knøttene (1-3 år)
Telefon: 47 97 86 05


Les mer om Frelsesarmeens barnehager

Barn i lek ved Regnbuen barnehage, Oslo

KONTAKTINFO REGNBUEN BARNEHAGE


Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo
Telefon: 23 03 93 30
Organisasjonsnr: 973 111 965

RELATERTE SAKER