Søndagsskole Drammen jpg
Alle er velkomne til vår søndagsskole i Drammen
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Søndagsskole, Drammen

Vår søndagsskole er åpen for barn i alle aldre.

Søndagsskole i Drammen

Dette er barnas gudstjeneste. Vi er sammen med de voksne først og så går vi til eget opplegg. Vi synger, leker, lager ting og lærer Bibelhistorier.

Vi har søndagsskole hver søndag det er gudstjeneste, klokken 11.00., men pga av situasjonen har vi kun søndagsskole noen søndager inntil videre. Disse søndagene er det søndagsskole: 20. september, 11. oktober og 1. november.

Søndagsskolen Drammen 3 jpg

KONTAKTINFO SØNDAGSSKOLE, DRAMMEN