Søndagsskole Drammen jpg
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Søndagsskole, Drammen

Vår søndagsskole er åpen for barn i alle aldre.

Dette er barnas gudstjeneste. Vi er sammen med de voksne først og så går vi til eget opplegg. Vi synger, leker, lager ting og lærer Bibelhistorier.

Vi har søndagsskole hver søndag det er gudstjeneste, klokken 11.00.

Søndagsskolen Drammen 3 jpg

KONTAKTINFO SØNDAGSSKOLE, DRAMMEN