Neonbrand 595599 unsplash
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Lillebo

Vi har ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell for deg som kommer til vår institusjon.

Det er kommunen som fatter vedtak om innflytting på institusjon. Barna som kommer til oss har gjerne en ryggsekk med mange vonde og forskjellige erfaringer i. Dette er barn og ungdom som er unike - og som trenger noe unikt fra oss. De viser smerten de har opplevd på mange ulike måter.

Vi har ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell - å skape en bedre morgendag for alle barn, unge og familier som kommer til oss.

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og vi går gjerne den ekstra mila - vi strekker oss langt for å gi riktig tilbud innenfor de rammene vi har.


Mellom by og mark

Vi har 12 plasser fordelt på tre hus i Lillestrøm, til ungdom 13-19 år. Eiendommene består av en ny tomannsbolig og en enebolig i etablerte nabolag. Ungdom- og videregående skole ligger i umiddelbar nærhet, og det er kort vei til en rekke nærmiljøaktiviteter. De offentlige kollektivtilbudene er gode.

Vi tilbyr ettervern til ungdom som har bodd på Lillebo så lenge barnevernet ser det som hensiktsmessig. Vi oppmuntrer barna/ungdommene til å delta på fritidsaktiviteter i nærområdet. I tillegg reiser vi på ulike ferie­turer i løpet av året.

Nesten voksen er et frivillig oppfølgingstiltak for ungdom som er på vei fra å være under omsorg til en selvstendig tilværelse i egen leilighet. Gjennom flere år har vi opparbeidet kompetanse på ungdommenes utfordringer i denne livsfasen.

Vi har fleksible miljøarbeidere som tilrettelegger oppfølgingen etter de unges ønsker og behov, i samarbeid med kommunens ulike etater. Vi hjelper ungdommene med å skaffe leilighet, en ordnet økonomi og et dagtilbud. Vi holder kontakt med dem så lenge de har behov for det.


Viktige samarbeidspartnere

Frelsesarmeens barne- og familievern samarbeider med ulike personer/aktører på ulike nivåer - som foreldre, BUP, Bufetat, skoler, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer.

Vi jobber for å skape gode samarbeidsvilkår og medvirkningsmuligheter. Vi er til stede på mange plan samtidig, og jobber parallelt opp mot foreldre, nettverk og kommunale aktører.


Hvordan vi jobber

Vi legger vekt på å sikre det enkelte barn en god utvikling, som fremmer god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet.

Vi jobber for å gi barn og unge god omsorg gjennom kartlegging av barnet/ungdommen innenfor viktige livsområder.

Vårt arbeid er forankret i utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi, nevrobiologi og traumeforståelse. Dette er teorier som hjelper oss å forstå barnet/ungdommen som et handlende og meningsskapende individ, med potensiale for livslang læring.

Les også: Slik jobber vi med ettervern for ungdom


KONTAKTINFO LILLEBO


Frelsesarmeens barne- og familievern, Lillebo, avdeling Løkendalen

Løkendalen 2, Postboks 236, 2021 Skedsmokorset
Mobil: 948 01 338
Organisasjonsnr: 973 112 147

Frelsesarmeens barne- og familievern, Lillebo, avdeling Sørumterrassen

Sørumterrassen 45, Postboks 113, 2007 Kjeller
Mobil: 400 34 034