Grefsen korttidsboliger, Frelsesarmeen, barn og unge, barne-og familievern,barnefamilier, lavinntektsfamilier, forebyggende enhet
Alt om vårt arbeid med om frelsesarmeens barne- og familievern

Grefsen korttidsboliger

Grefsen korttidsboliger er et midlertidig botilbud for familier som står uten bolig.

Senteret ligger i et rolig boligstrøk, hvor både inne- og uteområder er godt tilrettelagt for barnefamilier. Hit kommer barnefamilier som står uten bolig, og som har eller venter barn.

Vi ønsker å være et godt sted å være for familier i en midlertidig situasjon hvor de ofte er i en krisepreget tilstand. Vi ønsker å tilby det lille ekstra som gjør at familier kan føle seg velkommen i den korte tiden de bor hos oss, og at de får nødvendig ro til å finne et stabilt hjem for familien.

Senteret er døgnbemannet, og det er samme pris uansett antall familiemedlemmer. Innsøking skjer gjennom NAV, barneverntjeneste eller SAA (sosial- og ambulant akuttjeneste) som stiller garanti for oppholdet.

Bilder av Grefsen korttidsboliger - ute og inne.
Boligen ligger fint til i vakre, rolige omgivelser.
Bilder av Grefsen korttidsboliger - ute og inne.
Gode lekemuligheter for barna i hagen.
Bilder av Grefsen korttidsboliger - ute og inne.
Lyse og fine oppholdsrom der barn og voksne kan føle seg hjemme.
Bilder av Grefsen korttidsboliger - ute og inne.
Vi ønsker å tilby det lille ekstra og skape en hjemmekoselig atmosfære.

Se video fra hvordan vi har det på Grefsen

Ps. Ingen av barna i filmen eller på bildene bor på Grefsen, men er modeller. Man skal ikke engste seg for å bli filmet hos oss.

Hva tilbyr vi?

Her er det et rusfritt miljø, felles hage og gode lekemuligheter for barn. Leiligheten er møblert, med tilgang til vaskeri. Noen har eget kjøkken, noen deler kjøkken og vaskerom. Alle har eget bad, og alle får sengetøy og håndklær når de flytter inn.

Det er alltid en person på jobb som du kan spørre om hjelp, og vi har hvilende nattevakt.

Vi har et godt fellesskap, men blant annet tilbud om lørdagsgrøt/suppe, og søndagskaffe for alle som bor hos oss. Vi har en felles stue hvor barna har tilgang på leker og et sosialt fellesskap.

Du får tilgang til PC/printer til aktivt jobb- og boligsøk. Vi har også personale som kan bistå ved behov.

Vi er det eneste tilbudet for barnefamilier som har en kvalitetsavtale med Oslo kommune.

Tilgjengelighet

  • T-bane til Storo (cirka 15 minutters gangavstand)
  • Trikk og buss til Grefsenveien, Storo og Ringveien

Under finner du også nedlastbar informasjonsbrosjyre for Grefsen korttidsboliger, en beboerbrosjyre, samt en oversikt over Frelsesarmeens barne- og familieverns
forebyggende enheter sitt tilbud til sårbare småbarnsfamilier.

Bilde av Stine Elisabeth Hole, leder for Frelsesarmeens korttidsboliger på Grefsen
Stine Elisabeth Hole, avdelingsleder for Grefsen korttidsboliger. (Foto: Mette Randem)

KONTAKTINFO GREFSEN KORTTIDSBOLIGER


Frelsesarmeens korttidsboliger for barnefamilier, Grefsen

Kapellveien 61, 0487 Oslo
Mobil: 47 97 28 61
Organisasjonsnr: 973 111 930

RELATERTE SAKER