Solglott Konglefaret 17 1597
Alt om vårt arbeid med om frelsesarmeens barne- og familievern

Solgløtt

Vi har ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell for deg som kommer til vår institusjon.

Skal du bo på Solgløtt Konglefaret? Se her!

Skal du bo på Solgløtt Bolstadhagen? Se her!

Skal du bo på Solgløtt i Hotvetveien 57? Se her!

Skal du bo på Solgløtt i Hotvetveien 134? Se her!

Det er kommunen som fatter vedtak om innflytting på institusjon. Barna som kommer til oss har gjerne en ryggsekk med mange vonde og forskjellige erfaringer i. Dette er barn og ungdom som er unike - og som trenger noe unikt fra oss. De viser smerten de har opplevd på mange ulike måter.

Vi har ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell – å skape en bedre morgendag for alle barn, unge og familier som kommer til oss.

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og vi går gjerne den ekstra mila – vi strekker oss langt for å gi riktig tilbud innenfor de rammene vi har.

Se video om Solgløtt i bunnen av nettsiden


Viktige samarbeidspartnere

Frelsesarmeens barne- og familievern samarbeider med ulike personer/aktører på ulike nivåer – som foreldre, BUP, Bufetat, skoler, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer.

Vi jobber for å skape gode samarbeidsvilkår og medvirkningsmuligheter. Vi er til stede på mange plan samtidig, og jobber parallelt opp mot foreldre, nettverk og kommunale aktører.


Hvordan vi jobber

Vi legger vekt på å sikre det enkelte barn en god utvikling, som fremmer god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet.

Vårt arbeid er forankret i utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi, nevrobiologi og traumeforståelse. Dette er teorier som hjelper oss å forstå barnet/ungdommen som et handlende og meningsskapende individ, med potensiale for livslang læring og utvikling.


Sentralt i Drammen

Solgløtt består av fire avdelinger som alle ligger sentralt i Drammen. Alle avdelingene ligger med kort avstand til ulike fritidstilbud, skole og kollektivtransport.

Vi har tre ungdomsavdelinger og en barneavdeling, hvor vi tilbyr en tiltakskjede med institusjonsopphold, evt. akutt plassering, og ettervern.

Vi har også tre treningshybler som er tilrettelagt for selvstendighetstrening.

Solgløtt tilbyr trafikalt grunnkurs, øvelseskjøring og førerkort til alle våre ungdommer. Vi planlegger en utenlandstur i året, og reiser på hytta vår på Veggli i helger og ferier.

Les også: Slik jobber vi med ettervern for ungdom


KONTAKTINFO SOLGLØTT


Frelsesarmeens barne- og familievern, Solgløtt, avd. Bolstadhagen

Bolstadhagen 61, Postboks 3561, 3007 Drammen
Telefon: 47 48 94 80
Mobil: 48 50 24 17
Organisasjonsnr: 973 112 058

Frelsesarmeens barne- og familievern, Solgløtt, avd. Hotvetveien

Hotvetveien 134, 3007 Drammen
Telefon: 48 89 75 32
Mobil: 45 50 36 73

Frelsesarmeens barne- og familievern, Solgløtt, avd. Hotvetveien 57

Hotvetveien 57, 3007 Drammen
Telefon: 40 03 48 16
Mobil: 47 48 94 80

Frelsesarmeens barne- og familievern, Solgløtt, avd. Konglefaret

Konglefaret 17, Postboks 3561, 3021 Drammen
Telefon: 45 97 47 44
Mobil: 45 84 85 27
Organisasjonsnr: 973 112 058

RELATERTE SAKER