Bråtengata foreslås utviklet til et boligområde med godt bomiljø, brede siktlinjer og mange nye møteplasser
Bråtengata er i dag et gammelt industriområde, og foreslås utviklet til boliger med et godt bomiljø, brede siktlinjer og felles uteareal med møteplasser og småbarnslek.

Bråtengata 64-66

Landskapstilpasset og fleksibel boligvariasjon, med brede siktlinjer mot sjøen.

Oversiktsbilde som viser Frelsesarmeens forslag til reguleringsplan av Bråtengata
Bråtengata, Frelsesarmeens forslag til reguleringsplan
Før og etter Bråtengata, Frelsesarmeens forslag til reguleringsplan