Julegryta oslo frelsesarmeen grytevakt

Julegryta, Manglerud: Vi trenger grytevakter

Unn deg en velsignelse i desember, ta en grytevakt eller to inne på Manglerud senter.

Julegryta er et kjent syn i bybildet i desember, og den vil stå ute også i år. Julegryta til Templet korps står innendørs på Manglerud Senter.

Du trenger ikke være medlem hos oss for å stå grytevakt. Du vil få god informasjon om hvem du kan kontakte ved eventuelle spørsmål som du ikke kan svare på, og vi vil være tilgjengelige på telefon om det skulle være noe.

Hvis du ikke har stått grytevakt tidligere, men kan tenke deg å hjelpe oss, ring oss på telefon 400 35 562, eller send oss en e-post på templet@frelsesarmeen.no.

Her finner du en oversikt over ledige vakter på Manglerud senter. For å melde deg på en vakt, sender du en SMS på telefon 400 35 562.

NB! Les dette angående smittevern/smitterisiko:

Julegryteinnsamlinger kan i et smittevernperspektiv gjennomføres som normalt. Grytevakter berører ikke pengene som legges i gryta, og kan holde god avstand til denne og givere. Det vil være begrenset med kontanter i omløp, som er en fordel i smittevernperspektivet men en utfordring innsamlingsmessig, hvor man vil være avhengig av utstrakt bruk av Vipps.

Følgende retningslinjer gjelder:

-Det er viktig å overholde avstandsreglene og unngå nærkontakt.

-Dersom enmetersregelen er vanskelig å overholde brukes munnbind.

Grytevakter må gjerne bruke sine egne FA-refleksvester og annet profiltøy - det er deling av utstyr mellom grytevaktene som er smittevernutfordringen her og som skal unngås. Hvis du ønsker en FA-refleksvest vil denne bli gitt til deg på forhånd.

-Personer i høyeste risikogruppe Moderat/mye økt risiko kan ikke stå grytevakt. Ei heller personer med symptomer.

-Personer i gruppen Lett økt risiko er selv ansvarlig for å vurdere dette i forhold til den lokale smittesituasjonen.

(vi vil holde oss oppdatert i forhold til lokalsmittesituasjon)


KONTAKTINFO JULEGRYTA, MANGLERUD: VI TRENGER GRYTEVAKTER