Gatebukk temeakveld 2023
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Tema kveld, Theme night

Are you between 18-35 years old and recently moved to Tromsø for studies or for work? Er du mellom 18-35 år og har nylig flyttet til Tromsø pga studier eller jobb?

Are there many new things to explore but equally many challenges you're encountering along the way? The Salvation Army in Tromsø would like to welcome young adults to dinner and a theme night to answer the questions related to being registered in the government systems, banking, looking for work, healthcare and more! The exact date will be published on this group. Dinner is free for the first time that you come and 40kr in the future.

Er du mellom 18-35 år og har nylig flyttet til Tromsø pga studier eller jobb? Er det mange forskjellige ting for å utforske men like mange utfordringer som du har møtt?Frelsesarmeen i Tromsø vil invitere dere som er unge voksne til middag og tema kvelder for å svare på disse spørsmål du kanskje har i forhold til registrering hos skatteetaten, bankkontoer, jobbsøking, helse og mer! Nøyaktig dato publiseres på denne gruppen. Middag er gratis for den første gangen du er her og 40kr etter hvert.