To mennesker går tur på en sti i skogen.
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Turgruppe, Trondheim

Liten og stor - ut på tur!

Turgruppe er et tilbud på søndager etter gudstjenestene. En dag går vi kanskje en tur i skogen, mens en annen dag kan vi gå en løype i Midtbyen. Felles for hver tur er at det er oppmøte på Frelsesarmeen. Klær etter vær. Velkommen til både liten og stor!

Datoer for høsten 2021 kommer.


KONTAKTINFO TURGRUPPE, TRONDHEIM