Barne og familievern 66
Illustrasjonsfoto

Lønn som fosterforelder

Vi trenger fosterforeldre på heltid - du får lønn og jobber hjemmefra.

Arbeidsgodtgjørelse som fosterforelder

Vi trenger fosterforeldre på heltid, det vil si et forsterket fosterhjem. Det betyr at du ikke har noe annet lønnet arbeid, for å ha nok tid og overskudd til den unge som skal bo hos deg/dere.

Det er lett å kvie seg for å snakke om lønn, penger og betingelser når det kommer til omsorg av sårbare barn og unge.

Det er viktig for oss å få frem at en arbeider er sin lønn verdt. En av de voksne i familien blir midlertidig frikjøpt og jobber hjemmefra. Vi gir deg godtgjøring ut fra utdanning og erfaring. Fra 476 350,- og 547 296,- kroner per år (mellom 4,7 og 5,4 G). Du får utgiftsdekning etter barnets alder. I tillegg får du pensjonsordning gjennom oss, samt medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.

Hva vi tilbyr deg

I tillegg til arbeidsgodtgjørelse, sørger vi selvsagt også for at du skal være godt rustet til oppgaven. Hos oss får du også:

  • Faglig oppdatering og veiledning. Du får skreddersydd veiledning for akkurat deg og din situasjon, i tillegg til at vi tilbyr jevnlige kurs. Du får også veiledning individuelt og i grupper, slik at du kan høste av andres erfaringer og dele dine tanker med andre i samme situasjon.
  • 24-timers tilgjengelighet. Du har oss i ryggen til enhver tid, du skal slippe å bli stående alene. Vi vet at det kan være krevende til tider å være fosterforelder. Derfor kan du snakke med oss når som helst, også utenom kontortid.
  • En avlaster og hjelp med apparatet rundt barnet. Våre erfarne fosterhjemskoordinatorer bistår seg med alt det som er rundt fosterhjemsbarnet med tanke på samarbeidspartnere, som skole og barnevernstjeneste.
  • Fellesskap og avlastning. Du vil få fellesskap med andre fosterforeldre. De fleste fosterhjemmene ønsker også avlastning jevnlig.
  • Matching. Vi ser betydningen av å finne et fosterbarn som vi tror vil passe ekstra godt til deg og evt. din familie.

Vi vet at dette ikke er en vanlig jobb. Men med stor sannsynlighet kan vi si at denne jobben gir mening på en ny og berikende måte. Intet mindre!

Seriøs arbeidsgiver

Frelsesarmeen er en ideell aktør er ekstra opptatt av å få frem at et evt. overskudd av driften går tilbake til virksomheten slik at vi kan hjelpe enda flere unge. Frelsesarmeen er ofte forbundet med å gå den «ekstra mila» for å utgjøre en forskjell for folk. Det er vi stolte av.

Vi er stolt av verdigrunnlaget vårt, men du trenger ikke å ha et kristent livssyn eller være medlem i Frelsesarmeen for å være fosterhjem hos oss. Vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Bufetat og Oslo kommune. Du får jobbe i en organisasjon som setter nestekjærlighet og troverdighet høyt, og med solid erfaring i å jobbe for utsatte barn og deres familier siden 1907.

Vi håper du blir med på laget vårt! Ta gjerne kontakt med oss for en prat.