Fosterbarn som venter på fosterforeldre
Illustrasjonsfoto. Historien som vises her er fiktiv, men gjenkjennbar og et eksempel på fosterbarn som venter på å få komme til nettopp ditt/deres hjem.

«Max» trenger et trygt hjem

«Max» venter på en fosterfamilie, og et hjem hvor han kan høre til. Har du plass til en til?

Slik kan en ønskeliste til et fosterbarn se ut - med "familie" som første ønske

Nb. Barnet i denne artikkelen er fiktivt, men historien er gjenkjennbar og et eksempel på fosterbarn som venter på å få komme til nettopp ditt/deres hjem.

Se vår utlysning på finn.no


Noen 8-åringer ønsker seg Playstation 4 og iPhone 7. Max ønsker seg også det. Men øverst på lista står familie.

Max kan ikke bo hjemme lenger. Mammaen til Max er psykisk syk, og klarer ikke å gi han den omsorgen han trenger. Max forstår dette, selv om det gjør vondt.

Nå er det syv måneder siden mamma måtte flytte til et psykiatrisk sykehus. I mellomtiden har Max bodd midlertidig i et beredskapshjem. Nå venter han på en fosterfamilie, hvor han kan få sitt eget rom og høre til.

Har du plass til en til? Ta gjerne kontakt med oss!

Fosterbarn som venter på fosterforeldre (illustrasjonsfoto)
Illustrasjonsfoto
Vi får ukentlig inn forespørsler for barn som trenger et hjem
– Annika Brevik, enhetsleder Fosterhjem i Frelsesarmeen

Nb. Barnet i denne artikkelen er fiktivt, men historien er gjenkjennbar og et eksempel på fosterbarn som venter på å få komme til nettopp ditt/deres hjem.

Max har vært vant til å vente og håpe.

Å vente på en fostermamma eller fosterpappa er noe helt annet enn å vente på en buss, en søknad eller en skoleplass. Det handler om et sted å høre til, noe eksistensielt. Det er livet her og nå, og fremover som fyller hele Max. Han trenger omsorg, trygge rammer og struktur - som alle andre barn - for å vokse og utvikle seg på en god måte.

Max er en av de barna vi i Frelsesarmeens barne- og familievern arbeider for å rekruttere en fosterfamilie til.

Kan du tilby et forsterket fosterhjem?

Det er mange barn som Max, med en bakgrunn som gjør at de trenger en forsterket fosterfamilie. Det betyr at fostermamma eller fosterpappa er hjemme på fulltid.

Hvem er du?

Vi tror du er en som:

  • Har en egen evne til at barn og unge søker deg og trives i ditt selskap. Særlig de som andre kanskje antyder som «umulige»?
  • Kanskje har du ikke noen spesiell utdannelse, eller kanskje er du lærer eller har sosialfaglig bakgrunn.
  • Du ser fordelen med å jobbe hjemmefra, med den fleksibiliteten og friheten til å styre mer over din egen hverdag, samtidig som det er helt greit at jobben blir en «livsstil» for deg og eventuelt din familie.
  • Du er åpen for veiledning. Kan sette til side tradisjonelle oppdragermetoder til fordel for oppdatert kunnskap om traumesensitiv omsorg som fungerer bedre for barn/ungdom. Du synes det er spennende med fagkunnskap og veiledning som kan hjelpe sårbare barn på best mulige måte.
  • Vi tror du er sensitiv og god på å mentalisere. Du forstår hvordan andre har det, også når man selv kjenner seg provosert, krenket eller såret. Du er god på å se deg selv som voksen utenifra og forstå den unge innenifra.
  • Du har høy grad av foreldre-evne. Du ønsker liv og røre i huset. Hvis du har egne barn så er de ungdommer nå eller ute av «redet». Du er utholdende og takler uforutsette ting og kriser. Du håndterer flere baller på en gang.
Frelsesarmeens barne- og familievern-fosterhjem-jente

Hvem kan bli fosterforeldre?

Kanskje du har mange spørsmål, og vil vite mer før du tar kontakt? Se ofte stilte spørsmål.

Les mer
Dere er alltid tilgjengelige ved behov. Får gode råd når det stormer rundt oss. Dere gjør en fantastisk jobb
– Fra spørreundersøkelse blant våre fosterforeldre (2019

Hva vi tilbyr deg

Vi vet at dette ikke er en vanlig «jobb». Med stor sannsynlighet kan vi si at denne jobben gir mening på en ny og berikende måte. Intet mindre!

Men vi er ærlig med deg; det vil bli tøffe dager og faser som vil kreve mye av deg og eventuelt din familie. Derfor vet vi viktigheten av at du ikke blir stående alene. Vi er tett på og tilbyr 24 timers tilgjengelighet! Våre erfarne fosterhjemskoordinatorer bistår deg med alt det som er rundt fosterhjemsbarnet med tanke på samarbeidspartnere som skole, barnevernstjeneste osv. Du vil få fellesskap med andre fosterforeldre og jevnlige kurs. De fleste fosterhjemmene har også avlastning jevnlig.

Vi ser viktigheten av å finne et fosterbarn som vi tror vil passe ekstra godt til deg og evt. din familie. (Og du vil få god opplæring før plassering.)


Arbeidsgodtgjøring

En av de voksne i familien blir midlertidig frikjøpt og jobber hjemmefra. Utgiftsdekning gis ut fra barnets alder. Pensjonsordning.

Vi er stolt av verdigrunnlaget vårt, men du trenger ikke ha et kristent livssyn eller være medlem i Frelsesarmeen for å være fosterhjem via oss. Vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Bufetat og Oslo kommune. Du får jobbe i en organisasjon som setter nestekjærlighet og troverdighet høyt – med solid erfaring med å jobbe for utsatte barn og deres familier siden 1907. Håper du vil bli med på laget vårt!

En gutt som venter på fosterforeldre

«Møt» noen av våre fosterbarn

«Max» og andre barn leter etter deg som ønsker å ha stor betydning i deres liv. Kanskje lurer du på hvilken bakgrunn fosterbarn kan ha?

Les mer

Kontakt oss

Ta direkte kontakt med oss for en prat, på telefon 40 00 10 86, eller via e-post.

Du kan også legge igjen navn og nummer i skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg.

KONTAKTSKJEMA

Les mer om hvordan det er å være fosterforeldre til et fosterbarn

Torfinn og Bente har aldri angret på valget

I 24 år har Torfinn (62) og Bente (49) viet livet sitt til de barna som andre av en eller annen grunn ikke makter å ha boende hjemme.

Les om deres erfaringer