fosterbarn fosterhjem jente
Illustrasjonsfoto. Historiene i artikkelen er fiktive - og er eksempler på fosterbarn som venter på å få komme til nettopp ditt/deres hjem.

«Mille» mangler et trygt hjem

«Mille» venter på omsorgsfulle fosterforeldre. Er det deg? Ta kontakt med oss!

Noen ganger kom ikke mamma hjem. Da måtte jeg ordne mat selv. Pappa har jeg ikke sett på mange år.
– Mille, 12 år

Nb. Historiene som fortelles her er fiktive, men er gjenkjennbare og er eksempler på fosterbarn som venter på en ny familie - kanskje er det deg?

Se vår utlysning på finn.no


Mille har manglet et trygt hjem i de første tolv årene av sitt liv. Hun har vokst opp uten å vite helt når mamma kommer hjem, om det blir middag - eller i beste fall noen brødskiver. Pappa har hun ikke sett på mange år. Han har rusproblemer.

Mille har vært vant til å vente og håpe.

Å vente på en fostermamma eller fosterpappa er noe helt annet enn å vente på en buss, en søknad eller en skoleplass. Det handler om et sted å høre til, noe eksistensielt. Det er livet her og nå, og fremover som fyller hele «Mille». Hun trenger omsorg, trygge rammer og struktur - som alle andre barn - for å vokse og utvikle seg på en god måte.

Vi i Frelsesarmeens barne- og familievern arbeider for å rekruttere fosterfamilier til barn som Mille.

Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Ta direkte kontakt med oss for en prat, på telefon 40 00 10 86, eller via e-post.

Du kan også legge igjen navn og nummer i skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg.

Kontaktskjema

Vi får ukentlig inn forespørsler for barn som trenger et hjem
– Annika Brevik, enhetsleder Fosterhjem i Frelsesarmeen

Hvem er du?

Vi tror du er en som:

  • Har en egen evne til at barn og unge søker deg og trives i ditt selskap. Særlig de som andre kanskje antyder som «umulige»?
  • Kanskje har du ikke noen spesiell utdannelse, eller kanskje er du lærer eller har sosialfaglig bakgrunn.
  • Du ser fordelen med å jobbe hjemmefra, med den fleksibiliteten og friheten til å styre mer over din egen hverdag, samtidig som det er helt greit at jobben blir en «livsstil» for deg og eventuelt din familie.
  • Du er åpen for veiledning. Kan sette til side tradisjonelle oppdragermetoder til fordel for oppdatert kunnskap om traumesensitiv omsorg som fungerer bedre for barn/ungdom. Du synes det er spennende med fagkunnskap og veiledning som kan hjelpe sårbare barn på best mulige måte.
  • Vi tror du er sensitiv og god på å mentalisere. Du forstår hvordan andre har det, også når man selv kjenner seg provosert, krenket eller såret. Du er god på å se deg selv som voksen utenifra og forstå den unge innenifra.
  • Du har høy grad av foreldre-evne. Du ønsker liv og røre i huset. Hvis du har egne barn så er de ungdommer nå eller ute av «redet». Du er utholdende og takler uforutsette ting og kriser. Du håndterer flere baller på en gang.
En gutt som venter på fosterforeldre

Hvem kan bli fosterforeldre?

Kanskje du har mange spørsmål, og vil vite mer før du tar kontakt? Se ofte stilte spørsmål.

Les mer
Dere er alltid tilgjengelige ved behov. Får gode råd når det stormer rundt oss. Dere gjør en fantastisk jobb.
– Fra spørreundersøkelse blant våre fosterforeldre (2019)

Hva vi tilbyr deg

Vi vet at dette ikke er en vanlig «jobb». Med stor sannsynlighet kan vi si at denne jobben gir mening på en ny og berikende måte. Intet mindre!

Men vi er ærlig med deg; det vil bli tøffe dager og faser som vil kreve mye av deg og eventuelt din familie. Derfor vet vi viktigheten av at du ikke blir stående alene. Vi er tett på og tilbyr 24 timers tilgjengelighet! Våre erfarne fosterhjemskoordinatorer bistår deg med alt det som er rundt fosterhjemsbarnet med tanke på samarbeidspartnere som skole, barnevernstjeneste osv. Du vil få fellesskap med andre fosterforeldre og jevnlige kurs. De fleste fosterhjemmene har også avlastning jevnlig.

Vi ser viktigheten av å finne et fosterbarn som vi tror vil passe ekstra godt til deg og evt. din familie. (Og du vil få god opplæring før plassering.)


Arbeidsgodtgjøring

En av de voksne i familien blir midlertidig frikjøpt og jobber hjemmefra. Utgiftsdekning gis ut fra barnets alder. Pensjonsordning.

Vi er stolt av verdigrunnlaget vårt, men du trenger ikke ha et kristent livssyn eller være medlem i Frelsesarmeen for å være fosterhjem via oss. Vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Bufetat og Oslo kommune. Du får jobbe i en organisasjon som setter nestekjærlighet og troverdighet høyt – med solid erfaring med å jobbe for utsatte barn og deres familier siden 1907. Håper du vil bli med på laget vårt!

En liten gutt venter på et fosterhjem

«Møt» noen av våre fosterbarn

«Mille» og andre barn leter etter deg som ønsker å ha stor betydning i deres liv. Kanskje lurer du på hvilken bakgrunn fosterbarn kan ha?

Les mer
Fosterforeldre

Torfinn og Bente har aldri angret på valget

I 24 år har Torfinn (62) og Bente (49) viet livet sitt til de barna som andre av en eller annen grunn ikke makter å ha boende hjemme.

Les mer

KONTAKTINFO «MILLE» MANGLER ET TRYGT HJEM


Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd øst/sør

Anolitveien 7, Postboks 143, 1401 Ski
Mobil: 99 31 73 72

Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd. midt/nord/vest

Kjøpmannsgata 25, 7011 Trondheim
Mobil: 40 03 75 57