Hilsen fra kommandøren

I forbindelse med lansering av ny strategi for Frelsesarmeen.

Frelsesarmeens oppdrag utfordrer oss til alltid å revurdere innsats og aktiviteter, til å tenke nytt, være åpne – til være spørrende, kritiske og kreative.

Frelsesarmeen er en kristen kirke, organisasjon og bevegelse – og over hele verden finner du et mangfold av uttrykk, aktiviteter, innsats og fellesskap. Oppdraget er det samme – mens måten vi utfører oppdraget på vil alltid være avhengig av behov, muligheter og samfunnet vi til enhver tid lever i.

Strategien gjelder hele Frelsesarmeen – og alle i Frelsesarmeen. Den skal hjelpe oss til å gjøre gode valg for hvordan vi best kan være Frelsesarmeen i dag både lokalt, regionalt og territorialt. Strategien får betydning for frivillige, tilhørige, soldater, offiserer og sivilt ansatte. Vi skal sam arbeide mer, vi skal utnytte ressursene våre bedre, og prioriteringene skal gjøres ut fra kriteriene i strategien.

Frelsesarmeens oppdrag utfordrer oss til alltid å revurdere innsats og aktiviteter, til å tenke nytt, være åpne – til være spørrende, kritiske og kreative. Både når det gjelder det bestående, og når vi skal vurdere å etablere arbeid på nye steder.

Strategien er forankret i Frelsesarmeens oppdrag, og har satt opp ni kjennetegn som gir grunnlaget for strategiske samtaler, vurderinger og valg. Disse kjennetegnene sier både noe om hvem vi er, og hva vi gjør. Videre er det satt opp geografiske kriterier som har betydning for Frelsesarmeens strategiske valg.

Frelsesarmeens strategi skal være styrende for våre prioriteringer. Dette arbeidet er krevende i en stor og mangfoldig bevegelse med lang historie og sterkt særpreg. Likevel er vi helt nødt til å gjøre modige valg for at Frelsesarmeen i dag og i fremtiden skal være i stand til å utføre oppdraget; «å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering».

Strategien ble vedtatt i Frelsesarmeens hovedstyre i oktober 2020 etter en grundig prosess med bred involvering fra hele organisasjonen.

Knud David Welander

Kommandør/territorialleder