Legatsøknader

Frelsesarmeens korps og enheter kan søke om støtte fra våre egne legater. Her er oversikt over legatene og hvordan du kan søke.

Slik sender du inn legatsøknad

  • Fyll ut søknadsskjema som du finner her.
  • Husk å legge ved budsjett! Budsjettmal finner du her.
  • Dersom det søkes fra flere legater til samme prosjekt, må det sendes én søknad til hvert legat.
  • Søknadsfristen er senest innen utgangen av mandag den 29. august

En strukturert utfylt søknad, der det klart fremgår hvilket legat det søkes på, hva det søkes støtte til og med beskrivelse av formål og aktiviteter, fulgt av et budsjett der aktivitetene beregnes og summeres, er et krav.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter fristen. Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

I søknadsmalen velger du først hvilket legat søknaden gjelder. Følg så malen og fyll ut opplysninger om søker, søknadens formål og beløp samt begrunnelse. Legg ved budsjett.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter søknadsfristen.

Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

Spørsmål?

For spørsmål om legater og søknader, kontakt Forvaltningsavdelingen ved Øivind Oland Christensen.

Tlf. 408 05 767 eller e-post.