Legatsøknader

Frelsesarmeens korps og enheter kan søke om støtte fra våre egne legater. Her kan du lære hvordan.

De ulike legatene har ulike formål som bestemmer hva slags tiltak som midlene kan benyttes på.

Søknadsfrist

Utdeling foretas i legatenes styremøte på grunnlag av mottatte søknader innen søknadsfristen som det vil opplyses om på denne siden, vanligvis på høsten.

Hvordan sende inn legatsøknad?

  1. Dette gjøres på e-post til legat@frelsesarmeen.no med kopi til DC. For sosialtjenestens søkere til legat@frelsesarmeen.no med kopi til respektive seksjonsleder på HK.
  2. I e-postens emnefelt OG i søknadens overskrift MÅ det skrives til hvilket legat det søkes fra. Skriv søknaden i eget vedlegg i Word.
  3. Legg også ved et budsjett som vedlegg til søknaden. Se lenke nedenfor.

Dersom det søkes fra flere legater til samme prosjekt, sendes én søknad til hvert legat.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter fristen. Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

Har du spørsmål?

Spørsmål vedrørende legatene kan stilles til:

Forvaltningsavdelingen v/ Øivind Christensen, tlf. 22 99 85 63 oivind.christensen@frelsesarmeen.no

Oversikt over legatene

Beløpene refererer til tildelingsrammen for 2020

1. Frelsesarmeens storbylegat

Legatets formål er å dele ut midler til Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim.

Tildelingsramme:

Oslo: 1 050 000

Bergen: 170 000

Stavanger: 300 000

Trondheim: 480 000

Total utdeling: 2 000 000

2. Frelsesarmeens landsomfattende legat

Ingen utdeling.

3. Frelsesarmeens legat for lokal virksomhet

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens lokale aktiviteter, eller til spesielle brukergrupper på spesifikt angitte steder, herunder fordeling av midler til diakonalt og sosialt arbeid.
Det er helt spesifikke korps som har anledning til å søke på legatet. Potensielle søkere, som er i tvil hvorvidt de er søknadsberettiget, bes ta kontakt med Øivind Christensen.

Tildelingsramme: 1 500 000

4. Frelsesarmeens legat for sosialt arbeid

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens diakonale og sosiale hjelpearbeid.

Tildelingsramme: 2 500 000

5. Frelsesarmeens legat for barn, ungdom og utdannelse

Ingen utdeling.

6. Frelsesarmeens legat for eldre

Legatets formål er gjennom Frelsesarmeen i Norge å dele ut midler til tiltak for eldre, både i Norge og utenlands.

Tildelingsramme: 2 000 000