Legatsøknader

Frelsesarmeens korps og enheter kan søke om støtte fra våre egne legater. Her er oversikt over legatene og hvordan du kan søke.

Slik sender du inn legatsøknad

  • Fyll ut skjema for søknad.
    Merk: I år skal søknad ikke sendes inn via e-post, men direkte i skjema som du finner her. Husk å legge ved budsjett!
  • Dersom det søkes fra flere legater til samme prosjekt, sendes én søknad til hvert legat.
  • Legg ved et budsjett som vedlegg til søknaden. Budsjettmal finnes her.
  • Søknadsfristen er 30. august.

En strukturert utfylt søknad, der det klart fremgår hvilket legat det søkes på, hva det søkes støtte til og med beskrivelse av formål og aktiviteter, fulgt av et budsjett der aktivitetene beregnes og summeres, er et krav.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter fristen. Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

For spørsmål om legater og søknader kontakt Forvaltningsavdelingen ved Øivind Oland Christensen.
Tlf. 408 05 767 eller på e-post: oivind.christensen@frelsesarmeen.no

Her finner du søknadsskjema

Her finner du budsjettmal