Kampen for kvinnene Peddle 35772210cc obeh

Endrede planer for arrangementer 2022

Her kan du lese hva som nå planlegges.

Sist oppdatert:

Pandemien har som kjent snudd opp-ned på mange planer for hele samfunnet de siste årene. Dette gjelder naturlig nok også Frelsesarmeen.

Kongressen utsettes

Sommeren 2022 hadde vi planlagt å gjennomføre kongressen som i utgangspunktet var planlagt sommeren 2021. Frelsesarmeens kongress er vår storsamling som nå avholdes annethvert år, for soldater, tilhørige, frivillige, ansatte og alle andre. Siden usikkerheten fortsatt er så stor som den er, har lederrådet etter en helhetsvurdering bestemt at det dessverre ikke kan bli et så stort arrangement som kongressen faktisk er, før sommeren 2023.

Besøk av vår internasjonale ledelse

Siden vi må utsette kongressen, er det ekstra hyggelig å kunne fortelle at Frelsesarmeens verdensleder, general Brian Peddle og kommandør Rosalie Peddle kommer på besøk til territoriet i mai og juni. De besøker Island fra 28.-30. mai, reiser videre til Færøyene 30. mai-1. juni, så til Stavanger 1.-3. juni og videre til Oslo 3.-5. juni. De vil besøke og bli kjent med Frelsesarmeens folk og virksomheter på de ulike stedene. Alle stedene blir det gudstjenester som er åpne for alle, følg med på Perleportalen for nærmere tidspunkt og mer informasjon. Det planlegges også strømming av Høytidsmøtet 1. pinsedag i Oslo.

- Vi vet at kongressen betyr mye for mange, og særlig nå etter pandemien er jo behovet for møteplasser og fellesskap ikke blitt mindre, sier programsjef Ann Pender.

- Derfor er det med tungt hjerte vi har kommet fram til dette. Samtidig er det jo allerede planlagt flere andre mindre arrangementer rundt omkring i territoriet, som vi anbefaler å støtte opp om; ikke minst Sammen i sør, NM i Gatefotball og altså generalbesøket.


RELATERTE SAKER