Flagg

Informasjon fra lederkontoret

Se hvem som får nye oppgaver.

Sist oppdatert:

Major Flemming Baunø: Korpsleder Asker korps gjeldende fra 1. august 2020.

Major Berit Kristiansen: Medarbeider (50%) Frelsesarmeens kvinner gjeldende fra 1. september 2020.

På vegne av territoriallederen

Bente S. Gundersen

sjefsekretær


RELATERTE SAKER