Himmel og due

Forfremmet til herligheten

Frelsesarmeen lyser fred over major Hansine Alvilde Olsen sitt gode minne.

Sist oppdatert:

Major Hansine Alvilde Olsen sovnet stille inn mandag 15. februar.

Hun ble født på Austbø på Helgeland i 1925. Hun ble soldat i Sandnessjøen korps og reiste derfra til krigsskolen i 1945. Hun ble utnevnt til løytnant i 1946 og fikk sin første ordre til Trollstua barnekoloni og Slumsentralen i Oslo. Året etter kom hun til Narvik slumstasjon og i 1948 kom hun til Solgry i Drøbak og fikk utdanning som barnepleier. Derfra ble hun sendt til Sagene barnekrybbe. I 1951 fikk hun ordre til Bergen barneherberge fram til 1956, hvor hun traff sin kjære Willy Olsen, som hun inngikk giftemål med.

Sammen ble de ledere for Isafjord korps på Island, Trysil, Ådalsbruk, Eidsvoll. I 1960 kom de til Åndalsnes. Så gikk ferden til Hammerfest, før de reiste sørover til Tønsberg, Mandal og Arendal. I 1967 kom de til Skien og videre til Ålesund, før de i 1972 kom til Drammen som ble deres siste ordre på korps.

De flyttet til Oslo i 1975 hvor Willy fikk ordre til hovedkvarteret og Hansine begynte på videreutdanning. I 1980 var de divisjonsungdomsledere i Østre divisjon, og i denne tiden fullførte Hansine Olsen sin utdanning som sosionom. I 1983 fikk hennes mann igjen ordre til hovedkvarteret og Hansine fikk ordre til Borgen eldresenter som sosionom. Hun ble siden leder for senteret. Hun fortsatte sin aktive tjeneste ved Rodeløkka frivillighetssentral, til hun ble pensjonert i 1997.

De fikk tre barn; Tone, Geir Willy og Ann Elin. Hansine ble hedret med Kongens fortjenestemedalje i sølv for 50 års aktiv tjeneste i Frelsesarmeen ved sin pensjonering.

Frelsesarmeen takker major Hansine Alvilde Olsen for trofast tjeneste over mange år og lyser fred over hennes gode minne.

Fargebilde av smilende kvinne med briller i Frelsesarme-uniform
Major Hansine Alvilde Olsen

RELATERTE SAKER