Himmel og due

Forfremmet til herligheten

Frelsesarmeen lyser fred over Gunn Stine Johansen sitt gode minne.

Sist oppdatert:

Vår gode medarbeider på Frelsesarmeen på Flisa, Gunn Stine Johansen, ble uventet forfremmet til herligheten onsdag 28. april. Gunn var frivillig engasjert som kontaktperson for Frelsesarmeens korps på Flisa, og bar ansvaret for at Frelsesarméhuset var et sted både for evangeliske samlinger og møter, og for sosialhjelp til mennesker i distriktet nær korpset.

Gunn fant sin plass i Frelsesarmeen på Flisa i 2003. Glad i og flink til å synge som hun var, ble hun invitert til øvelse i Tempel-musikken. Og siden var Frelsesarmeen på Flisa hennes sted.

Da korpset ble uten offiser som leder i 2010, ble det til at Gunn tok mer ansvar. Som kontaktperson var hun den som «holdt i trådene» som hun selv fortalte i en artikkel om Frelsesarmeen på Flisa i Krigsropet. Men kontaktperson er knapt et dekkende ord for Gunn. Hennes engasjement både for Frelsesarmeen som trosfellesskap og gudstjenestested, og for å gi en hjelpende hånd til dem som strever, var stort. Sammen med gode hjelpere sørget Gunn for liv i Frelsesarmeen på Flisa. Vi visste at stedet var i gode hender. Når det var vår oppgave å besøke Frelsesarmeen på Flisa ble vi alltid møtt med smil og varme, gode smørbrød og nytrukket kaffe. Gunn gjorde alltid det lille ekstra for at alle skulle ha det bra.

Det kom så brått og uventet at Gunn gikk bort. Hun var klar for en rutinemessig hjerteoperasjon, men det oppsto komplikasjoner så alvorlige at livet ikke sto til å redde. Det blir et stort tomrom etter Gunn på Flisa. Hun nærmest var Frelsesarmeen på Flisa. Mange mennesker vil savne hennes gode smil og varmende ord når de kommer til Frelsesarmeen for gudstjenester, formiddagstreff eller sosialhjelp. Gunn har datter, svigersønn og barnebarn i Oslo som savner «mor», som var det barna med røtter i Nord-Norge kalte mormor.

Vi vil omslutte dem og familien for øvrig i bønn, og vil også huske trosfellesskapet i Frelsesarmeen på Flisa og de medhjelperne Gunn hadde der.

Vi lyser fred over Gunns gode minne!

Eli og Jan Harald Hagen
Sentraldivisjonen

Gunn Stine Johansen Bilde
Gunn var frivillig engasjert som kontaktperson for Frelsesarmeens korps på Flisa.

RELATERTE SAKER