Himmel og due

Forfremmet til herligheten

Vi lyser fred over Kathleen Joan Tellefsens gode minne.

Sist oppdatert:

Oberstløytnant Kathleen Joan Tellefsen sovnet stille inn fredag 25. desember, 92 år gammel.

Tellefsen ble født i South Woodford i 1928. I 1946 reiste hun til Krigsskolen fra Walthamstow Central korps i London. Hun ble utnevnt til offiser i 1948 og hennes første ordre gikk til Marlow korps som leder. Året etter fikk hun ordre til hovedkvarteret og Wokingham korps. Hun hadde to korpsordre til før hun ble overflyttet til det norske territoriet da hun ble forlovet og seinere giftet seg med Odd Tellefsen.

I Norge gjorde hun tjeneste på Solfeng barnehjem, før de sammen reiste til Reykjavik. Der tjenestegjorde de et par år før de kom tilbake til Norge med ordre til Narvik, Namsos, Skien, Templet og Eidsvold. Deretter reiste de til England i 1962 og ble der i tre år.

Da de kom tilbake ble Odd ungdomssekretær i Sentraldivisjonen. I mellomtiden hadde de fått to barn. Det tredje barnet ble født mens Odd hadde forskjellige oppgaver ved hovedkvarteret i Oslo. I 1977 fikk de ordre til Finland som sjefsekretærer. De kom tilbake i 1979 og ble ledere for Krigsskolen. 1983 gikk reisen til Sverige som feltsekretær før de ble beordret som sjefsekretærer i Danmark. 1988 var det tid for pensjonering, men det hindret dem ikke å fortsette med ansvar for korps som trengte ledere helt fram til år 2000.

Frelsesarmeen takker obertstløytnant Kathleen Joan Tellefsen for trofast tjeneste og lyser fred over hennes gode minne.

Portrett av oberstløytnant Kathleen Joan Tellefsen
Foto: Privat

RELATERTE SAKER