Himmel og due

Forfremmet til herligheten

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over Bjørg Kramers gode minne

Sist oppdatert:

Major Bjørg Kramer sovnet inn på Dokka, onsdag 6. januar.

Bjørg vokste opp i Vardø. Hun flyttet etter hvert til Stavanger og reiste i 1957 herfra til Krigsskolen i Oslo. Der utdannet hun seg til offiser i Frelsesarmeen.

Hun mottok sin første ordre til Bjørkly barnehjem i Skien i 1958. I 1960 fikk hun noen måneder utdannelse på Betanien Sykehus, før hun opptok ordre ved Arendal slumstasjon. Hun fortsatte sin tjeneste i sosialtjeneste og kom til Bjørkly i Tromsø i 1961. Året etter var hun ved Sagene barnekrybbe og i 1965 kom hun hjem til Vardø, til Kveldsol gamlehjem.

Hun var leder på Odnes korps fra 1971 til 1980. Hun reiste til Vardø for å stelle sine foreldre, før hun igjen vendte tilbake til Odnes i 1983. I 1985 kom hun til handelsavdelingen og i 1987 var hun leder for kantina på Frelsesarmeens hovedkvarter. I januar 1991 gikk hun over i de pensjonertes rekker.

Major Bjørg Kramer ble begravet fredag 15. januar fra Landmo kapell på Landmo Omsorg- og rehabiliteringssenter. Presten på Dokka forrettet, æresvakter sto ved kisten. En siste hilsen ble overbrakt av kommandør Knud David Welander, på vegne av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over hennes gode minne.

Sort hvitt bilde av kvinne i profil, major Bjørg Kramer
Foto: Privat

RELATERTE SAKER