Himmel og due

Forfremmet til herligheten

Vi lyser fred over major Ellen Skifjeld Feldt sitt minne.

Sist oppdatert:

Major Ellen Skifjeld Feldt sovnet søndag 26.september inn i Skien. Hun ble født på Skotfoss 25.11.1934.

Hun ble med i Frelsesarmeen på Skotfoss og reiste til krigsskolen i Oslo i 1953. I mai 1954 ble hun utnevnt til løytnant og fikk sin første orde som sersjant ved krigsskolen og også assistent i Oslo 5. korps. Året etter fikk hun ordre til Drøbak og bare etter et halvt år fikk hun ordre til Siglufjördur på Island.

I 1956 gikk ferden til Isafjördur hvor hun var ett år før hun ble sendt til Mo i Rana i Norge. Deretter ble det Horten og en kort tid i Larvik, før hun ble leder for Gol korps. Etter en kort tid på Rukan gikk ferden tilbake til Island hvor hun fikk ansvaret for ungdomsarbeidet ved divisjonshovedkvarteret.

I 1966 ble hun overført til England for ett år. Tilbake i Norge fikk hun ansvaret i Porsgrunn og var der fram til hun giftet seg med feltsersjant Kjell Feldt i 1974. Sammen reiste de til Harstad. Etter tre år fikk de ordre til Hønefoss og fra 1981 ble deres tjeneste i sosialtjenesten, først på Grønland eldresenter og etterpå på Rodeløkka eldresenter. I 1989 kom de til Frelsesarmeens hovedkvarter med ansvar for samaritanarbeidet. De siste årene før pensjonering var major Ellen Skifjeld Feldt leder for innvandrersenteret og sist som besøksoffiser ved Frelsesarmeens hovedkvarter. Hun ble pensjonert 1. september i 1993.

Frelsesarmeen takker major Ellen Skifjeld Feldt for trofast tjeneste.

Vi lyser fred over hennes gode minne.

Major Ellen Skifjeld Feldt portrett
Major Ellen Skifjeld Feldt (Foto: Frelsesarmeen)

RELATERTE SAKER