Jonatan Hansen Lønnegreen

Frelsesarmeen bidrar i arbeidet med å evaluere bostøtten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nedsatt referansegruppe

Sist oppdatert:

17. desember 2020 oppnevnte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en ekspertgruppe som skal gjennomgå bostøtteordningen. Ekspertgruppen ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. mai 2022.

Foreslår fremtidens bostøtte

Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Gruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen.

Ekspertgruppen ønsker å ha en åpen arbeidsform og legge til rette for innspill fra kompetansemiljøer, brukerrepresentanter, kommuner og andre.

Jonatan Hansen Lønnegreen ved Frelsesarmeen på Rodeløkka er blant dem som er valgt ut til å være med.
– Jeg er glad for å kunne være med å løfte erfaringene og perspektivene fra menneskene vi møter i arbeidet i Frelsesarmeen rett inn i politikermiljøene, sier Jonatan.

– Når vi samtidig opplever at vi er en del av en større ideell sektor som ser mange av de samme utfordringene og også løsningene, gir det både styrke og reell påvirkningskraft.

Klikk her for å lese mer om ekspertutvalgets arbeid.


RELATERTE SAKER