Julebord Jobben Sandvika, Krigsropets julehefte 2020

Slik blir julen 2020

Juleaksjonen vår består av julefeiring, julehjelp og julegryter.

Sist oppdatert:

Vårt oppdrag er motivert av Guds kjærlighet og oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Julen er viktig for Frelsesarmeen – for da ble Jesus født!

Spre julens budskap

Vi oppfordrer alle involverte til å ta juleaksjonen og alle dens ulike elementer med i bønn. Den er – også i år – en fantastisk plattform vi har inn mot det norske folk for å spre Guds kjærlighet i toner, ord og handling. Grip mulighetene til de gode samtalene der du er. Ved gryta, etter gudstjenesten, før konserten, under matutdelingen eller på cella.

Under følger kortfattet informasjon om det vi nå vet skal skje i desember og på https://frelsesarmeen.no/perle... vil vi legge ut lenker til alt du trenger av ressurser, informasjon og materiell – prosedyrer og pressestoff – navn på kontaktpersoner, bilder til å legge på dine egne sosiale kanaler, rapporteringsinformasjon og mye annet.

Men først noen ord om

Smittevern

Frelsesarmeen arbeider for at vi skal kunne drive mest mulig normalt i desember 2020. Vi skal invitere til gudstjenester, konserter og andre samlinger og aktiviteter, gi ulike former for julehjelp, sette ut gryter og motta gaver fra glade givere og samarbeidspartnere. Samtidig må vi forholde oss til at vi lever under en pågående pandemi. Derfor må vi selvsagt respektere og etterleve de smittevernregler som til enhver tid gjelder, både lokalt og nasjonalt.

Frelsesarmeens sentrale beredskapsteam følger smittesituasjonen og de til enhver tid gjeldende regler, tiltak og anbefalinger. De vil oppdaterer Frelsesarmeens prosedyrer fortløpende.

Sett dere godt inn i gjeldende prosedyrer, ikke minst

Trygge juleaktiviteter på korps https://handbooks.simployer.co...
Matutdeling og hjelp til sårbare grupper https://handbooks.simployer.co...


Gudstjenester, konserter og andre samlinger

Gjennomføres som normalt så langt smittesituasjonen tillater. Sjekk prosedyre for trygge juleaktiviteter og prosedyre for samlinger på korps: https://handbooks.simployer.co...


Årets juleartist

Herborg Kråkevik er årets juleartist for Frelsesarmeen. Hun skal synge en av våre eldste julesalmer:

Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal, 
et «Ære være!» i dag gjenlyde skal. 
Fra kirketårne i fryds basuner støt, 
for Guds enbårne som er i dag oss født! 
Vi var forlorne, nå er vi frelst av nød!


Julegrantenning på NRK TV

NB! Ny sendetid. Søndag 29. november på NRK1 fra 17:00-19:00

I år blir det mange steder i landet av smittevern-hensyn ikke mulig å samle store folkemengder til julegrantenning. Det gjelder også i Oslo der Frelsesarmeen har hatt ansvar for julegrantenningen siden Othilie Tonning tok initiativet til den aller første tenningen i 1919 og der opptil 10 000 mennesker har møtt fram hvert år. I år vil i stedet NRK sende et tv-program med innslag fra hele landet 1. søndag i advent. Frelsesarmeen vil være godt representert ifra både Oslo og Trondheim og kanskje flere steder, i tillegg til mye annet fint innhold.


Håp i ei gryte på TV2

Også i år blir det TV-sendte konserter fra Oslo 3. korps, med innslag fra ulike Frelsesarmé-tiltak og mange dyktige artister. På grunn av smittesituasjon vil opptakene bli gjort uten publikum i år. Sendetidspunkt er satt til 13., 16., 17. og 20. desember kl. 20:00 på TV2.


Julegryter

Det blir julegryteinnsamling i år også! Mange har et forhold til julegryta – og vi må gjøre det vi kan for å være til stede på gater og torg slik vi har vært siden gryta første gang ble satt ut i 1901. For mange byr den på julestemning og juletradisjon, men for andre betyr den noe så viktig som mat, varme klær − og verdighet. For oss er den en av de beste anledningene til å vise Guds kjærlighet og omsorg, møte mennesker og gi dem Guds velsignelse og julens budskap med på veien.

Her er prosedyren for de praktiske spørsmål https://handbooks.simployer.co...


Krigsropet Julehefte

Juleheftet er en flott måte å dele juleevangeliet og mye annet flott lesestoff på. Vi anbefaler å bestille nok til at dere kan:

  • Gi til giveren ved gryta
  • Legge sammen med julegaver du gir og kort du sender
  • Gi som en hyggelig hilsen til naboer, samarbeidspartnere og venner
  • Selge overalt hvor folk møtes
  • Ha tilgjengelig ved gryta, på adventsarrangement og juletiltak
  • Legge med i matposer og gaveutdeling til jul

Bestilling kan du gjøre på https://frelsesarmeen.no/perle... - aller siste frist er søndag 1. november!


Synlighet ved gryta

Det er viktig at grytevaktene er så synlig som mulig og vi oppfordrer til bruk av uniform og profiltøy og profilartikler.  

NB! I år må vi ta spesielle smittevern-hensyn på grunn av Covid-19. Dette gjelder spesielt håndtering og deling av utstyr. Sjekk derfor nøye prosedyren Trygge juleaktiviteter på korps https://handbooks.simployer.co...

Vester til personlig bruk, samt klistremerker og buttons, kan bestilles fra https://shop.frelsesarmeen.no/...
 eller ved å sende en e-post til handelskompaniet@frelsesarmeen.no. 


VIPPS

Vi fikk ny Vipps-profilering i 2019 og materiell ble sendt ut til korpsene. Dette skal brukes også i år, men vi skal, om vi kan, ta noen enkle grep for å få bedre synlighet på Vipps-nummeret ved grytene.

Frelsesarmeen ble med i Innsamlingskontrollen i 2018. Et premiss er at alt innsamlingsmateriell Frelsesarmeen har skal merkes med Innsamlingskontrollen. Denne informasjonen er en del av Vipps-klistremerket. Mangler dere noe av dette, kan det bestilles fra  https://shop.frelsesarmeen.no/...

handelskompaniet@frelsesarmeen.no helst innen 10. november!


Pakker og gaver

Pakker gitt ved julegrana håndteres ulikt fra sted til sted basert på tradisjon, behov og omfang. I år oppfordres det av smittevernhensyn til ikke å ta imot gaver ved julegryta – se mer i prosedyren Trygge juleaktiviteter på korps https://handbooks.simployer.co...

I Oslo er det bestemt at vi ikke skal ta imot gaver. Det vil bli sendt ut informasjon om dette og vi gir følgende svar til de som spør:

Mange har som tradisjon å pakke inn gaver og bringe dem til julegryta for å gi videre til andre. Vi er glade for alt vi har fått, men de siste årene har omfanget av dette blitt så stort i Oslo at det har blitt vanskelig å håndtere på en god og kostnadseffektiv måte. I år har vi i tillegg utfordringen med korona og smittevern ved å håndtere og distribuere pakker. Vi kan derfor ikke ta imot pakker til julegryta i Oslo.

Vi ser også at vi ved å gi foreldre som trenger hjelp, gavekort eller penger, så kan de selv handle, pakke inn og gi – akkurat det barnet deres ønsker seg til jul. Det gjør opplevelsen bedre og mer verdig for både foreldre og barn.

Har du klær eller ting du tror andre kan ha glede av, kan dette gis til Fretex på vanlig måte. I tillegg til butikksalget i Fretex, deles klær og andre gaver som gis til Fretex ut til trengende gjennom Frelsesarmeens mangfoldige arbeid. En del av inntekten fra bruktsalget til Fretex går også til det sosiale arbeidet i Frelsesarmeen.


Sentral innsamling – lokal tildeling

I tillegg til de rundt 200 grytene dere har plassert ut rundt om i hele landet, vil det også i år bli samlet inn midler sentralt gjennom giroutsendelse, innstikk og annonsering i tradisjonelle og sosiale medier med økt fokus på de digitale givermulighetene. Alt som samles inn sentralt tilbakeføres til de lokale enhetene, etter en fordelingsnøkkel basert på hvor mye dere har samlet inn av totalen. Dere kan dermed med god samvittighet også spre sentrale kampanjeelementer, i trygg forvissning om at dere også får en bit av kaka. Det vil ikke bli sendt ut husstandsmagasin i år. Julesangen «Stille natt, Hellige natt» vil være et sentralt element i årets kampanje – men mer enn det kan vi ikke røpe nå.


Barnehager og skoler

Det er utarbeidet brev og materiell som er sendt til barnehagene i Oslo og til Frelsesarmeens egne barnehager som en erstatning for den årlige barnehage-dagen og de tradisjonelle besøkene til Julegrana, som i år ikke vil bli gjennomført. Dette kan tilpasses og brukes av andre som har behov. Ta i tilfelle kontakt på post@frelsesarmeen.no


Frivillighet

Vi vil ellers oppmuntre dere til å investere tid i frivillighet, for det kan forløse sårt tiltrengte ressurser for dere i den mest hektiske tiden dere nå går inn i. Flere av nåværende frivilligstab kan være i risikogrupper, men se dette som en god anledning til å rekruttere noen nye, da mange har engasjement og ønsker å bety en forskjell i disse tider.

Kanskje kan noen av de faste grytevaktene nominere et barnebarn til å stå for seg? 😊

Rekruttering kan også gjøres via frivillig.no og Goodify appen. Prosedyre for skjerming av ansatte og frivillige i risikogruppen finner du her https://handbooks.simployer.co...


Gjensidigestiftelsen

Frelsesarmeen har igjen fått nærmere 2 millioner av Gjensidigestiftelsen til årets juleaksjon, og har kalt aksjonen «O jul med din glede». Les mer om dette på perleportalen.

https://frelsesarmeen.no/perle...


Informasjon og Presse

Det er laget en egen prosedyre for informasjon, engasjement ved gryta og lokal pressehåndtering, samt mal for en pressemelding.
https://handbooks.simployer.co...

Nasjonale talspersoner er:  

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef, 95 18 31 55 
Andrew Hannevik, ass. kommunikasjonssjef, 920 92 142 


Alle ressurser på ett sted

https://frelsesarmeen.no/perle... vil vi legge ut lenker til alt du trenger av ressurser, informasjon og materiell – prosedyrer og pressestoff – navn på kontaktpersoner, bilder til å legge på dine egne sosiale kanaler, rapporteringsinformasjon og mye annet.


RELATERTE SAKER