Brian Peddle

God påske!

La oss gjenoppdage og virkelig feire påsken i 2022!

Sist oppdatert:

«Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for alle som tror», skriver apostelen Paulus i brevet sitt til de kristne i Roma. Og jeg slutter meg til Paulus og hans uredde tillit til sannheten og kraften i det gode budskapet – og behovet hans for å fortelle det videre til andre.

Påsken, og forberedelsestiden – fastetiden – i forkant av høytiden, gir oss en god mulighet til å gå inn i historien om hvordan Gud frelser oss, leve oss inn i den og reflektere over den. Det er viktig å minne oss selv om dette som både er grunnlaget, overbygningen og kjernen i både den åndelige virkeligheten vår, og i oppdraget til Frelsesarmeen.

Uansett hvor du er i verden, uansett alder, uansett omstendigheter, er evangeliet om Jesus Kristus gode nyheter – høyaktuelt og relevant for den enkelte. Evangeliet setter ord på Guds kjærlighet til deg, og Guds valg av nettopp deg; Det forteller deg om alt som er ditt på grunn av det Jesus gjorde i påsken – om nåde, tilgivelse og gjenopprettelse. Det rommer oppstandelsen og løftet om evig liv, og bærer i seg den altomfattende fortellingen som fortsetter å bli levd ut i våre liv i dag.

For de av oss som er godt kjent med påskedagenes hendelser, kan det være fort gjort å innta en litt blasert «dette-kan-vi»-holdning til fortellingene knyttet til den stille uke, men jeg utfordrer oss alle til å se på påsken med nye øyne i år, og møte den med en ny forventning. Jesus er fremdeles Verdens Frelser. Han er fremdeles veien til Gud.

Dagens verden er en smeltedigel av kulturer, trosretninger, meninger og måter. Noen mener kanskje at vi nedtoner de utfordrende delene av budskapet, men sannheten er at det er kjernen i de gode nyhetene som kommer den enkelte av oss i møte med tilgivelse for syndene, veien til omvendelse, beskjeden om at himmelen er en realitet, og at den er åpen for den enkelte av oss.

Evangeliet har noe å si oss. Det bringer håp, tilbyr oss en evig dimensjon, og ber oss om å formidle en beskjed som det er desperat behov for i dag. Ja – vi trenger å finne relevante og respektfulle måter å kommunisere evangeliet på i vår egen kontekst, men det er ingen grunn til at vi skal miste selvtilliten og motet, eller være beskjedne når det gjelder å formidle Guds frelsende nåde, slik den blir synlig gjennom Jesus. Når passer det egentlig bedre å løfte fram disse gode nyhetene, enn i påsken?

Frelsesarmeen: Dette er din mulighet, ditt øyeblikk, til å dele evangeliet med så mange som mulig, på så mange måter du kan. Og når du gjør det – måtte du kjenne nærværet av den oppstandne Kristus.


RELATERTE SAKER