49694317147 9d99ec0b0b o
Frelsesarmeen på Grønland deler ut varm drikke gjennom et vindu på gløtt. • Foto: The Salvation Army

Hva gjør Frelsesarmeen i Europa nå?

Frelsesarmeen verden over mobiliserer for å hjelpe under korona-pandemien. Her er en oversikt over noe av arbeidet som gjøres i de europeiske landene.

Sist oppdatert:

Artikkelen er publisert på www.salvationarmy.org 24. mars 2020 og er oversatt.

Med 182.470 rapporterte tilfeller av koronaviruset COVID-19 i EU, EØS-landene og Storbritannia *, mobiliserer Frelsesarmeen over hele Europa for å dekke behovene til dem som er mest utsatt. Selv om arbeidet tar forskjellige form avhengig av lokale krav og overholdelse av alle nasjonale og regionale forordninger om hygiene, sosial distansering og reise, presenterer vi her eksempler på arbeidet som blir utført:

I Tsjekkia forblir Frelsesarmeens vandrehjem for hjemløse døgnåpne for å sikre at innbyggerne ikke utsetter seg selv eller andre for fare gjennom unødvendig sosialt samspill.

Barnehager drevet av Frelsesarmeen i Finland følger retningslinjene gitt av regjeringen. De gir omsorg for barn til familier der foreldre jobber innenfor viktige områder som sosialt arbeid, helsevesen, brannvesen, redningstjeneste og andre viktige tjenesteyrker.

Eldrehjem drevet av Frelsesarmeen i Frankrike holder åpent, men med besøksforbud. For å gjøre det mulig for innbyggerne å fortsette å snakke med familiene sine, har nettbrett og WhatsApp blitt gjort tilgjengelige.

Tilfluktsrom for hjemløse finansiert av den franske regjeringen skulle stenges innen utgangen av mars, men det er avtalt en forlengelse på to måneder for å bidra til å kontrollere spredningen av pandemien. Matutdelingen fortsetter i Paris, inkludert en mobil frokostdistribusjon og utdeling av varm middag i nærheten av Place de la Republique, hvor mottakerne mottar ferdigpakket mat, og er pålagt å holde avstand til hverandre.

Ungdommer tilknyttet Frelsesarmeen i Samgori, Georgia, har delt ut omsorgspakker til eldre mennesker i nærmiljøet.

I Dresden, Tyskland, har byrådet stilt kjøretøyer og sjåfører til Frelsesarmeens disposisjon for å levere ut mat til hjemløse. Desinfiseringsmiddel leveres ut sammen med matpakkene for å bidra til bedre hygiene. Kreative løsninger blir brukt for å hjelpe familier. Blant annet har et korps åpnet sin lekeplass for én og én familie av gangen. Et oppsøkende team for barn, som vanligvis bruker drama som en del av programmet, har nå gjort tilgjengelig materiale på Spotify for barna og deres familier til å engasjere seg i hjemme.

Frelsesarmeen på Grønland samarbeider med Kofoed Skole og Sermersooq kommune for å møte en helhetlig respons på koronavirus-trusselen. På grunn av reglene for sosial distansering har Frelsesarmeens Williams Café gjort tilpasninger. De deler ut varme måltider til Nuuks hjemløse befolkning - nå servert gjennom kjøkkenvinduet. Luer, votter, skjerf og sokker leveres i tillegg til mat, der det er mulig. Beredskapsteamet koordinerer tilbudet av teltboliger for omtrent 80 hjemløse personer, som skal stå klart så fort kommunen får måket snø. Situasjonen er ytterligere forsterket av kraftige snøprognoser og dagtemperaturer som ligger godt under frysepunktet.

Italia har vært episenteret for COVID-19-krisen i Europa - spesielt etter at antallet omkomne oversteg Kina-tallet. Frelsesarmeens innsats for å fortsette å betjene utsatte samfunnsmedlemmer - spesielt i Roma og Milano - har blitt omtalt på nasjonalt fjernsyn. Dr. Simona Magazzù (visedirektør og leder for sosialavdelingen) forklarte hvordan online-programmer og aktiviteter har blitt lansert for å hjelpe innbyggere i Virglio Paglieri-senteret Frelsesarmeen driver. Målet er å bekjempe stresset og isolasjonen som oppstår når man er begrenset til å oppholde seg kun på rommene sine. Måltidene blir levert til beboernes egne rom tre ganger om dagen, for å begrense unødvendig sosial kontakt.

Et midlertidig dag- og natthjem for hjemløse ble åpnet på bare to dager av Frelsesarmeen i Rotterdam, Nederland. Senteret vil støtte opptil 30 hjemløse fram til minst 6. april 2020. Leder, Siemen van der Net forklarer: – Fra onsdag ettermiddag [18. mars] ble det klart at det var behov for et ekstra senter og det ble besluttet å gjenåpne De Steiger. Vi satte opp et komplett anlegg på to dager og jobber nå med all vår kraft for å garantere omsorg og husly for de mest sårbare innbyggerne i Rotterdam. Vi er veldig takknemlige for innsatsen til de ansatte i denne krisesituasjonen.

I Almere kjører Frelsesarmeens team rundt i nabolaget i en buss. Denne mobile dagligvarebutikken serverer eldre og funksjonshemmede. I Deventer blir frukt og grønnsaker donert av et lokalt barnehagesenter distribuert til utsatte mennesker. Og i Wageningen blir det servert kaffe og saft fra en åpen plass foran Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen i Norge fortsetter å imøtekomme behov i Oslo, der det er satt ut en mobil kantine for å dele ut mat til alle i nød. ­– Vi ser at dette er en veldig krevende situasjon for mange, sier major Knut Haugsvær, koordinator for beredskapsteamet. Kantinen gir næring til 100 familier og enkeltpersoner hver dag, og majoren observerer at nye grupper kommer for å få hjelp.
– Vi er kanskje vant til å se folk fra gatemiljøet komme for å hente matposene, men i dag la jeg spesielt merke til en mann som kom med barnet sitt på armen for å be om mat. Hjelpen er utvidet ved opprettelsen av en hjelpetelefon der folk kan ringe for å få informasjon og hjelp.

Frelsesarmeen har startet prosjektet «Mat for alle», som leverer mat til flere distrikter. Dette er et tilbud tre dager i uken der folk får utlevert matposer i hånda gjennom døren. Mat blir også distribuert til utsatte familier flere andre steder i landet.

I Lisboa, Portugal, ble Frelsesarmeens daghjem for hjemløse omgjort til døgnhjem, etter anbefalinger gjort av lokale myndigheter for å beskytte den hjemløse befolkningen. Dette vil redusere unødvendig bevegelse i hele byen.

Frelsesarmeens frivillige i Denia, Spania, fortsetter å dele ut nødvendig mat til risikogrupper i byen, til å ta med. På grunn av en alvorlig mangel på verneutstyr, improviserer de med plastposer i stedet for hansker på hendene.

Det iverksettes omfattende tiltak i Sverige for å dekke økende behov som et resultat av COVID-19. Frelsesarmeens korps, Templet i Stockholm har tilpasset oppdraget for frokost og varm kaffe til sine sårbare grupper, slik at ferdigpakkede smørbrød i stedet kan tas med. Matvarer leveres også. Frelsesarmeens utvidede tilbud om akutt innkvartering - slik at gjester av senteret kan overholde regjeringens minimum 14-dagers periode med selvisolasjon - fortsetter. Senterleder Sonia Fållsten forklarer: – Mange hjemløse er veldig stresset nå og føler at de ikke får informasjon. Mange av menneskene vi ser er eldre og syke. At alle nå er garantert et sted i minst to uker, er betryggende nyheter.

Et nytt korps i Kalmar har tilbudt hjelp til folk i nærmiljøet som er berørt av koronaviruset, men også personer som tidligere ikke var kjent for teamet, har stilt opp som frivillige og tilbudt hjelp. Dette er til oppmuntring.

Netz4, Chrischtehüsli og Metodistkirken har gått sammen med Frelsesarmeen i Sveits for å hjelpe til med begrensning av koronaviruset, og samtidig gi marginaliserte mennesker i samfunnet den viktige støtten de trenger. En praktisk måte dette gjøres på, er daglig tilberedning av et varmt ta med-måltid fra et trygt sted i sentrum av Zürich. Sjelesorg tilbys via en spesiell telefonlinje som er satt opp, og som er åpen ettermiddager og kvelder, onsdag til lørdag.

Frelsesarmeen i Sheringham, Storbritannia, er takknemlige for den rausheten mennesker som har donert mat til matsentralen viser. Korpsoffiser Major Alex Bishop fortalte North Norfolk News at koronaviruskrisen førte til en stor økning i forespørsler om hjelp, og om de mange frivillige som var opptatt med å pakke esker med det mest nødvendige for trengende familier og eldre. Men i Keighley er det fremdeles behov for donasjoner, ettersom arbeidet har gått fra samling til utlevering. Vanligvis deles det ut 30 pakker i uken i Yorkshire, men i løpet av den siste uken økte tallet til 50 - og antallet er antatt å fortsette å øke, ifølge en rapport i Keighley News. "Matsentralen vil være operativ gjennom disse vanskelige tider, men vi trenger fortsatt folks støtte," sa kaptein Josh Selfe.

* Tall fra Det europeiske smittevernbyrået publisert 24. mars 2020: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

  • Oppdateringer av Frelsesarmeens verdensvide arbeid under korona-pandemien, inklusive videohilsen fra general Brian Peddle, finner du her.
  • På IHK sin Flickr-kanal finner du bilder fra Frelsesarmeens arbeid verden over.RELATERTE SAKER