Beyond the Dark PP Slide 2022 1

Internasjonal bønnedag 25. september

Det er tid for bønnedag for ofre for menneskehandel. Denne dagen brukes i hele vår globale familie til å arbeide mot menneskehandel, slaveri, utnyttelse og ekslusjon.

Sist oppdatert:

Årets bønnedag finner sted 25. september, og i år benyttes denne bibelteksten:

«Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod». (Joh 10:10)

Ressurser

Ressursene til bønnedagen er laget med denne teksten som bakgrunn og løfter frem perspektiver for alle aldre om hvordan vi kan relatere til utnyttelse av mennesker i vår tid, i vårt samfunn og rundt omkring i verden.

Den setter søkelys på det som skjer, men setter dette i perspektiv, da Guds ønske om liv og overflod blir vårt oppdrag.

Markering

En markering av bønnedagen trenger ikke å være vanskelig; les bibelordet og be for mennesker som lever i situasjoner av undertrykkelse og utnyttelse.

Ta med tema i de samlingene som dere har i løpet av både uken før og etter, og la gudstjenesten den 25. september bli preget av refleksjon og samtaler både bland voksne, ungdom og barn.

Global Uke

I år ønsker vi å løfte frem måter å snakke om dette tema med ungdom og barn, både på bønnedagen og i forbindelse med Global Uke i november.

Bruk vedlagte ressurser aktivt og involver alle i arbeidet mot utnyttelse.

Ber om gode samlinger og Guds velsignelse over alt som dere gjør – for at mennesker skal oppleve å leve i frihet.

For mer informasjon, kontakt gjerne Petra K. Brooke


RELATERTE SAKER