Beyond the Dark PP Slide1

Internasjonal bønnedag 26. september

Denne søndagen ber vi for alle dem som berøres av menneskehandel og moderne slaveri. Her finner du mer informasjon og ressurser.

Sist oppdatert:

Søndag 26. september er det Den internasjonale bønnedagen for ofre for menneskehandel, og dagen markeres rundt omkring i hele verden i Frelsesarmeen. Det er en dag for ettertanke, for å lære mer og for å handle.

I Frelsesarmeens strategi mot menneskehandel og moderne slaveri uttrykkes det at vi skal «arbeide for en verden full av Jesus og full av rettferdighet».

– Sjansene for at vi skal lykkes i arbeidet mot urettferdighet og ulikheter i samfunnet, er store, men det kreves kreativitet, vilje og styrke – noe vi får hvis vi tar med Jesus på laget. Ved å handle utfra Jesu perspektiv på hva vi gjør, vil vi kunne sprenge grensene for våre egne muligheter til å arbeide for rettferdighet, og gjøre Guds rike på jord synlig for alle, sier Petra Kjellen Brooke, fagkonsulent for Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri.

Hun forteller at årets bønnedag har overskriften «Beyond the Dark», der vi samlet ber for menneskers muligheter og veier ut av mørket og slaveriet, uavhengig av hvem man er og bakgrunnen man kommer fra.

– Jeg håper vi kan stå sammen i bønn denne dagen for et veldig viktig tema og arbeid, sier Petra.

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet.
– 1 Peter 2,9–10

RELATERTE SAKER