LOGO The Power of One til Internasjonal bønnedag for barn og unge 2020

Internasjonal bønnedag for barn og unge

Dagen markeres søndag 29. mars, og FAbU og Connect inviterer til digital gudstjeneste.

Sist oppdatert:

Selv om vi på mange måter er mer isolerte og distanserte fra hverandre på grunn av covid-19, vil Frelsesarmeen verden over markere sin internasjonale bønnedag for barn og unge 29. mars, fra der man er og digitalt.

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) og Connect (et gudstjenestetilbud til unge voksne/ungdommer i regi av FAbU) vil strømme gudstjeneste denne dagen, og alle er velkommen til å se på.

Her finner du FAbU og Connects gudstjeneste fra 29. mars kl. 11.

Temaet for bønnedagen er «The Power of One», som henspiller på da Gud kalte Jesaja til å bli profet.

Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa: «Jeg! Send meg!»
– Jesaja 6,8

Selv om verden ser annerledes ut nå enn da dette temaet ble bestemt, håper majorene Keith og Shona Pike, ledere fore Frelsesarmeens barne- og ungdomsarbeid internasjonalt, at temaet fortsatt skal oppleves relevant.

– Vi ber om at det å fokusere på bønn en spesiell dag fortsatt kan hjelpe barn, ungdom og familier til å forstå at Gud har skapt dem for å gjøre en forskjell i verden der de er, uttaler de.

Silje Våje Andersen, daglig leder for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene, oppfordrer alle til å la barn og unge vite at vi tenker på dem og ber for dem. Og å huske på at Gud er der selv om vi føler oss langt borte fra venner, familie og andre.

– Når man er redd, så ønsker man trygghet og kjærlighet, og det finner vi når vi kan være sammen med andre. Men nå er det akkurat det vi ikke får lov til å være. Vi blir bedt om å holde avstand. For mange føles dette ekstra utfordrende og gjør at denne tiden blir mer vanskelig, sier hun.

Det er viktig at barn og unge skal vite at de ikke er alene, men at Gud er der. Han hører våre bønner. Vi kan isolere oss fra omverdenen, men vi er heldigvis ikke isolert fra Gud. Be en bønn og han lytter.
– Silje Våje Andersen, leder for Frelsesarmeens barn og unge
Silje Våje Andersen står iført Frelsesarmeens uniform og står foran en grå mur.
Silje Våje Andersen, leder for Frelesarmeens barn og unge

RELATERTE SAKER