Håp i bagasjen perla

Vellykket jobbseminar i Bergen

Onsdag 10. november ble det arrangert felles seminardag i samarbeid med NAV. Fretex Pluss, med prosjektet «Styrket til arbeid», og vårt felles program «Med håp i bagasjen» stod som arrangør.

Sist oppdatert:

«Norsk og arbeid» (NorA, NAV, Bergen), «Ny sjanse» og «Jobbsjansen» (NAV, Årstad) samarbeidet med Frelsesarmeen om felles jobbseminar, der temaet for dagen var: «Migrasjon og det norske arbeidsmarkedet».

Variert innhold

Innholdet på seminardagen var alt fra selvledelse og det å ta vare på motivasjon og mental helse i jobbsøkerperioden, til arbeidsrett og konkrete tips til intervju og annet rundt søkerprosessen. Kulturelle innslag, lunsj og Kahoot sørget for god stemning for de 80 jobbsøkende og 20 medarbeidere fra ulike bransjer og sektorer.

Det var interessante og lærerike foredrag fra NorA (NAV), Nykronborg senter, Selvhjelp Norge, Caritas, Cristal Mangement AS og en spennende gründerhistorie fra Alpaca World. Så var det panelsamtale med ulike bemanningsbyrå (Bybanen, On Off Bemanning og Manpower) der det kom fram hva de ser etter i rekrutteringen.


Se video fra jobbseminaret:

Heldigitialt veiledningstilbud

Fretex Pluss tilbyr tjenesten Fretex Jobbkoden. Dette er et heldigitalt tilbud til jobbsøkere, med midler fra Rådet for psykisk helse og Stiftelsen DAM. Det digitale tilbudet er nasjonalt, men deltakere i "Med håp i bagasjen" kan benytte seg av dette for å få ekstra inspirasjon og råd rundt jobbsøking. Her finner du mer informasjon om om Fretex Jobbkoden

I tillegg har Fretex Pluss tjenester som lederstøtte, ekspertbistand og oppfølging av sykmeldte og et heldigitalt tilbud til jobbsøkere.

«Med håp i bagasjen»-programmet i Bergen har for tiden oppfølging med 15 jobbsøkere med familier.


RELATERTE SAKER