Elisabeth Henne - oberstlt

Meddelelse om ny ordre

Oberstlt. Elisabeth Henne vil være divisjonssjef for Vestre divisjon fra 1. mars til 31. juli.

Sist oppdatert:

Informasjon

Oberstløytnant Elisabeth Henne vil fra 1. mars til 31. juli gå inn i stillingen som divisjonssjef i Vestre divisjon. Dette i tillegg til eksisterende oppgaver.

Oslo, 14.02.20

Bente S. Gundersen

Sjefsekretær


RELATERTE SAKER