En lyshåret dame med fakkel og Frelsesarme-logo smiler mot kameraet.
Bente S. Gundersen er Frelsesarmeens nestleder. Bildet er tatt da det fortsatt var lov med folkeansamlinger i Oslo. • Foto: Mette Randem

– Nå er tiden for samarbeid

Oppfordringen fra sjefsekretæren er klar og tydelig.

Sist oppdatert:

Koronasituasjonen gjør at mange arenaer i lokalsamfunnet enten er stengt eller svært begrenset. Det ser ut til at dette blir en situasjon som kommer til å vare en god stund fremover.

– Frelsesarmeen har allerede mange steder tilpasset tjenestetilbudet sitt for fortsatt å kunne møte behov hos mennesker i lokalsamfunnene, sier Frelsesarmeens sjefsekretær (nestleder), oberst Bente S. Gundersen.Umiddelbart har vi også funnet nye måter å holde kontakt på eller uttrykke oss på. Det er utrolig fint å se kreativitet og gode ideer blomstre.
– Bente S. Gundersen, Frelsesarmeens sjefsekretær

– Vi ønsker å gi så gode tilbud vi kan få til, men det må gjøres på andre måter enn før. Vi har ikke stengt, men arbeider annerledes. Dette gjelder alle områder, og utfordrer oss alle der vi til vanlig er i direkte kontakt med mange mennesker, gudstjenestebesøkende, grupper for barn og unge og eldre, besøk og samtaler, i velferdsarbeidet, i rusomsorgen – listen er lang og utfordrer oss til å finne gode løsninger og gode måter å ta vare på mennesker – både de vi kjenner og de vi ikke kjenner.

Viktig del av dugnaden

Helsedirektoratet har uttrykt i sine beslutninger og anbefalinger at frivillige organisasjoner har en spesiell og viktig rolle i denne situasjonen.

– Vi anbefaler derfor at Frelsesarmeen i alle lokalområder setter seg ned og ser på situasjonen. Der vi har flere virksomheter er det viktig å snakke godt sammen og samordne seg. Der vi har kun én virksomhet er det ekstra viktig å orientere seg mot lokalsamfunnet for å finne ut hva vi kan bidra med. Men også der hvor Frelsesarmeen er representert med flere virksomheter er det viktig med god dialog og samarbeid med kommune og øvrige frivillige organisasjoner.

Det har blitt identifisert noen nøkkelspørsmål som kan være nyttige når en sammen skal se på situasjonen lokalt.

– Det er sikkert flere spørsmål som dukker opp i en slik samtale, påpeker Bente.

– Vi anbefaler at dere skriver ned deres vurdering av situasjonen og blir enige hva dere ønsker å gjøre. Ta også en prat med deres ledere (divisjonsledere, regionledere, seksjonsledere) slik at dere sammen blir enige om hvilken innsats dere skal gjøre lokalt.

Gode erfaringer allerede

Oslo var først ute med å etablere et innsatsteam som har gjort en gjennomgang av hva som ble borte, og hvem som ble rammet – og ut ifra det har vi satt opp noen tjenester vi ønsker å opprettholde innenfor de begrensninger og muligheter som finnes. Gruppen der består av rusomsorgen, korpsene, slumstasjonen og migrasjonssenteret. Gruppen har spesielt fokus på lavterskeltiltak og fellesskapstiltak for sårbare grupper. De har også en tett dialog med kommunen knyttet til utfordringer, prioriteringer og innsats.

– Gjennom dette arbeidet har vi vært i stand til å ha god informasjonsflyt om hvilke behov vi ser innenfor ulike områder, og vært i stand til å iverksette raske tiltak der det har vært muligheter, forteller ass. programsjef Knut Haugsvær som er leder for innsatsteamet.

Knut Haugsvær
Knut Haugsvær er assisterende programsjef og leder for innsatsteamet i Oslo under koronakrisen.

Arbeidet har også blitt fanget opp av nasjonale medier som ser at Frelsesarmeen som én enhet.

– Det er allerede etablert et felles innsatsteam i Bergen, og det arbeides nå med flere steder.

Må tilpasses fortløpende

– Dette er jo en situasjon som endrer seg raskt, påpeker Bente. – Det har vi sett de siste ukene. Likevel ser vi at det er behov for å identifisere utfordringer og avklare hvilke oppgaver Frelsesarmeen til enhver tid skal gå inn i.

I tillegg til en god dialog med deres ledere kan dere kontakte de ulike ressurspersonene på HK knyttet til ulike tema.


RELATERTE SAKER