Flagg

NY Oppdatering fra sentralt beredskapsteam 27.10

I går 26 oktober, kom det nye og strengere smittevernregler både nasjonalt og lokalt.

Sist oppdatert:

Frelsesarmeen arbeider nå med å få klarhet i hva disse i praksis vil bety for våre ulike aktiviteter. Det som er klart så langt er dette:

Endringer i nasjonale retningslinjer

Innstrammingene nasjonalt som gjelder fra onsdag 28.10 har begrenset innvirkning på våre aktiviteter. Følgende anbefaling fra regjeringen har skapt en del usikkerhet:

• Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Det betyr at vi fremdeles kan gjennomføre både gudstjenester og våre øvrige lokale aktiviteter. Våre lavterskel- og aktivitetstilbud er åpne som vanlig. Det er om mulig enda viktigere enn før at avstandsregler og øvrige smittevernregler følges.

Vi avventer oppdatert bransjestandard fra Norges Kristne Råd og vil oppdatere prosedyrene i KS i henhold til de presiseringene som kommer.

Endringer i lokale retningslinjer, gjelder foreløpig bare for Oslo

Følgende gjelder for Oslo fra torsdag 29. oktober kl. 12.

• Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Frelsesarmeens lokaler regnes som offentlige steder når vi har arrangement. Påbud om munnbind gjelder derfor under arrangement dersom en-meter regelen ikke kan overholdes. For eksempel for møteverter.

• Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Dette gjelder de av våre tiltak som kan defineres som kafé.

• Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet, og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis. Det er ikke et krav om at sete er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser eller lignende, og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.

Vi har dermed heller ikke servering på arrangementer med over 20 personer.

Det er ulike tolkninger om faste seter betyr fastmonterte seter, vi støtter oss på definisjonen over fra Oslo kommune. Iht. denne er det ikke krav om fastmonterte stoler for å ha mer enn 20 på et arrangement i Oslo.

• Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Denne gjelder HK og andre kontorfellesskap i Oslo og er en innskjerping om at alle som kan utføre arbeidet hjemmefra skal gjøre det.

• Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

I løpet av dagen i dag er det i media blitt poengtert at også arbeidskolleger regnes utenom de 10 nærkontaktene nevnt over. Det har også blitt sagt at fritidsaktiviteter og organiserte eller kommersielle kulturaktiviteter ikke regnes som “sosiale sammenhenger”.

Det er pr nå ingenting som tilsier at våre aktiviteter for voksne og barn må innstilles, men smitteverntiltakene vi har er om mulig enda viktigere å overholde.

De lokale retningslinjene som nå er gjort gjeldende i Oslo kan og bli gjort gjeldende andre steder i landet.

Nye og oppdaterte prosedyrer

Prosedyrene som påvirkes av endringene over oppdateres fortløpende. Følg med i KS HMS 2.0 Koronaberedskap i FA.

Smitte og karantene

Det er ikke rapportert nye bekreftete smittetilfeller siden forrige oppdatering.

Det er viktig at alle følger reglene for smittevern, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig. Smitten har hittil vært lav – det er ingen selvfølge at det forblir slik.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no

På vegne av lederkontoret

Lise O. Luther
ass sjefsekretær / Sentralt beredskapsteam


RELATERTE SAKER