Flagg

Informasjon fra lederkontoret

Se nye sersjanter, aspiranter og hvem som får nye oppgaver fra 1. august 2020.

Sist oppdatert:

Ny sersjant

Herdis Helgadottír vil fra 1. august 2020 bli sersjant. Hennes oppgaver vil være 50 % korpsmedarbeider ved Akureyri korps og 50 % medarbeider ved Island distriktskontor.

Nye aspiranter i Frelsesarmeeen

Marie-Louise Bourquin, Akureyri korps

Miriam Kjellgren, Templet korps

Trude Petersen, Stavanger korps

Sígurdur Ivar Sólvason, Akureyri korps

Nye oppgaver – gjeldende fra 1. august 2020

Major Miriam Oskarsdottir – korpsleder Skudenes korps 30%

Sersjant Jarle Olsen – assisterende korpsleder Skudenes korps 30%

Dette i tillegg til eksisterende oppgaver i Kopervik korps


Oslo, 8. Juli 2020

Bente S. Gundersen

Sjefsekretær


RELATERTE SAKER