Flagg

Ny struktur for Island og Færøyene

Mer lokalt selvstyre og nærere tilknytning til kolleger i Norge.

• Foto: Mette Randem
Sist oppdatert:

Det har i lengre tid vært arbeidet med struktur og organisering for Frelsesarmeens arbeid på Island og Færøyene. Det siste året har arbeidet konkretisert seg i et samarbeid mellom programavdelingen, forvaltningsavdelingen, personalavdelingen og divisjonslederne for Island og Færøyene.

– Det er enighet om at divisjonsstatus ikke er nødvendig og ønskelig lenger, og at det riktige og naturlige i Frelsesarmé-strukturen da vil være å ha status som distrikt, forteller sjefsekretær Bente S. Gundersen.
– Samtidig er det viktig å ta vare på fellesskapet og følelsen av å høre til i territoriet for begge landene, så vel som den pastorale omsorgen for offiserene.

Egen nasjonal ledelse

Endringen innebærer at det ikke lenger vil være et divisjonshovedkvarter som felles ledelse for Island og Færøyene, men at Island distrikt og Færøyene distrikt vil bli ledet av hver sin distriktsoffiser fra 1. august 2020. Som det fremkom av offentliggjøring på Perleportalen i forrige uke, vil løytnant Hjördis Kristinsdóttir være distriktsoffiser for Island og major Bjørn Ove Frøyseth distriktsoffiser for Færøyene. Rollene vil komme i tillegg til deres oppgaver som korpsledere i henholdsvis Reykjavik og Tórshavn korps. Distriktsoffiserene vil rapportere direkte til assisterende sjefsekretær.

– Distriktsoffiserene vil ha ansvar for daglig administrasjon og drift, inkludert personaladministrasjon og ledelse, forteller Bente.
– På Island har vi allerede etablert både et styre og et eiendomsstyre og distriktsoffiseren vil ivareta ledelsen av disse organene i tillegg til å være leder for trossamfunnet.

– For å knytte offiserene på Island og Færøyene tettere til det øvrige offiserskollegiet, vil de islandske bli invitert til offisersmøter og -samlinger i Sentraldivisjonen, mens de som tjenestegjør på Færøyene vil bli inkludert i kollegiet i Vestre divisjon, forteller Bente.

Ulike løsninger gjennom lang historie

Historisk har Frelsesarmeens tilstedeværelse på Island og Færøyene hatt ulike organiseringer. Arbeidet startet i henholdsvis 1895 og 1924, og tidligere i uken ble 125-års jubileet for Island markert. Fra 1950-tallet ble det en divisjon i det norske territoriet. Tidligere hadde Færøyene vært tilknyttet Danmark, mens Island i en periode på 40-tallet rapporterte direkte til Det internasjonale hovedkvarteret. I senere år har de to landene vært separate regioner tidlig på 2000-tallet, før de gikk tilbake til å ha divisjonsstatus i 2010.

Idag består Frelsesarmeen på Island av et korps på Mjódd ved Reykjavik, et korps på den gamle NATO-basen ved Keflavik og et korps i Akureyri på Islands nordside. I Reykjavik og i Akureyri ligger det også Hertex-butikker. I Reykjavik ligger divisjonshovedkvarteret med 2,5 årsverk. Gjestehjemmet som lå i Reykjavik sentrum i kombinasjon med Reykjavik korps ble solgt for noen år siden for å finansiere det nye korpset som nå er under bygging i byen.

På Færøyene finnes det korps på Torshavn og Våg. Det finnes videre et Herberge i Torshavn og en behandlingsinstitusjon for unge rusavhengige.


RELATERTE SAKER