Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

oppdatert 26.03.20

Sist oppdatert:

Koronasituasjonen fortsetter å prege samfunnet – og Frelsesarmeen fortsetter å tilpasse arbeidet til den nye hverdagen.

Myndighetenes videreføring av strenge smitteverntiltak betyr at vi også opprettholder våre. Prosedyrene i Kvalitetssystemet oppdateres stadig og alle må holde seg oppdatert der. Det er viktig at vi alle er med på den felles dugnaden for å begrense smitte – samtidig som vi må fortsette å utføre oppdraget vårt – om enn på nye måter.

Smitte og karantene

Vi har to rapporterte tilfeller av smitte blant ansatte.

Det er ca 70 ansatte i karantene. Mange kom i karantene pga reiser da reglene kom, og de vil snart være tilbake i arbeid igjen. Det er viktig at alle følger reglene for forkjølelsessymptomer og karantene – og hygiene, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig. Men vi er sårbare for at mange kan komme i karantene dersom et smittetilfelle kommer på en av våre lokasjoner.

Nye regler for avstand

Folkehelseinstituttets nye anbefalinger om avstand gjelder fra idag også hos oss:

  • Utendørs; en meters avstand til andre, ikke flere enn fem i samme gruppe.
  • Innendørs på arbeidsplass der det er mulig holder man to meters avstand.

Som et bidrag til dette unngår vi også unødige kollektivreiser så langt det er mulig, både i arbeid og privat.

Håndvask

Dette er et enkelt og viktig enkelttiltak. Folkehelseinstituttets anbefalinger skal følges:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/handhygiene/handhygiene--handvask-plakat-bokmal-pdf.pdf

Ny aktivitet

Innsatsteam er etablert i flere byer og det oppfordres til samarbeid på tvers mellom program og sosial for å møte nye behov som oppstår hos sårbare grupper. Det er nå viktig at vi er utadrettet og målrettet og bidrar der hvor det virkelig trengs. Det er behov for Frelsesarmeen nå!

Beredskapsteam Hovedtillitsvalgte

Det er etablert et eget team for hovedtillitsvalgte i Frelsesarmeen. Gruppas funksjon er å holde kontakt og god dialog med tillitsvalgte i denne spesielle situasjonen vi er. Teamet kan kontaktes av ledere ved teamleder lars.saethre@frelsesarmeen.no.

Gruppas sammensetning:

  • Morten Danielsen – Fagforbundet
  • Endre Kristensen – Felles organisasjonen
  • Roger Cassidy – Norsk Sykepleierforbund
  • Synnøve Anthun Ørsnes – Samfunnsviterne
  • Paul Waters – Assisterende personalsjef
  • Lars Magnus Sæthre - Forhandlingsleder

RELATERTE SAKER