Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

Nye retningslinjer for matservering på korps fra 24. juni 2020.

Sist oppdatert:

Frelsesarmeen følger bransjestandarden fra Norges Kristne Råd for gudstjenester og kirkelige handlinger. Denne er nå oppdatert vedrørende matservering i forbindelse med gudstjenester/møter.

Det betyr at det nå er åpnet noe mer for matservering på samlinger på korpsene, forutsatt at hygiene- og smittevernregler følges.

Oppdatert prosedyre i KS finnes her.

Hovedpunktene fra prosedyren om matservering og hygiene

Norges Kristne råd har i samråd med Helsedirektoratet endret sin veileder til å åpne for servering av mat, forutsatt at tilstrekkelige hygienetiltak gjøres.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er håndteringen, tilberedelsen og forholdene rundt serveringen som kan bidra til økt smitterisiko, ikke matvarer i seg selv. Viruset smitter ikke via mat men via serveringsutstyr, emballasje osv. Derfor er det avgørende med gode rutiner på håndhygiene og renhold av overflater på kjøkken og lokalet maten serveres. I tillegg gjelder følgende:

  • Ved tilbereding og håndtering av mat i eget kjøkken skal bare de som tilbereder maten ha adgang til den sonen i kjøkkenet der maten tilberedes/håndteres.
  • Dersom nødvendig, skal det etableres et eget punkt på kjøkkenet der de som serverer maten kan hente den for å levere ut. Disse bør, om mulig, ikke ha adgang til den sonen i kjøkkenet der maten tilberedes.
  • Unngå buffet.
  • Tilrettelegg for servering av ferdige porsjoner/stykker, ev. bestille fra catering ferdig innpakket i f.eks. plast eller annen emballasje.
  • Bruk egnete redskaper som pølseklype eller kakespade ved utdeling av mindre stykker som pølser i brød/lompe, boller, rundstykker, kaker e.l.
  • Servering av kaffe og annen drikke bør foregå ved at en eller flere personer skjenker i beger/kopp. Unngå selvbetjening med karafler, kanner o.l. som berøres av gudstjenestedeltakerne i alminnelighet.
  • Én person bør ha oppsyn med at avstandsreglene ivaretas i eventuell matkø og rundt bordene.

RELATERTE SAKER