Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra Sentralt beredskapsteam – 27.09.21

Samfunnet åpner opp til den “nye normalen”

Sist oppdatert:

Som kjent opphørte fra lørdag 25. september kl. 16.00 kravene til avstand (enmetersregelen) og de fleste andre koronabegrensningene. Samtidig understreker myndighetene at pandemien ikke er over, at det er viktig å holde seg hjemme når man er syk, teste seg ved symptomer og opprettholde de gode hygienevanene vi har fått som begrenser smitte.

Hva betyr dette for Frelsesarmeen

Begrensningene vi har hatt i koronaperioden på antall og avstand samt registrering av fremmøte gjelder ikke lenger.

Det er fremdeles viktig å opprettholde god hygiene og ha lav terskel for å holde seg hjemme samt teste seg ved symptomer.

Ledere på alle nivåer har ansvar for å sørge for en god overgang til denne “nye normalen”.

Oppdatering av prosedyrene

Koronaprosedyrenes beskrivelser av begrensninger er ikke lenger gjeldende og vil bli fjernet. En del av prosedyrene inneholder gode råd som fremdeles gjelder, i tråd med at pandemien som sådan ikke er over.

Smitte og karantene

Vi har siden forrige oppdatering hatt en nedgang i nye smitteutbrudd blant ansatte og brukere, og ikke hatt noen alvorlige sykdomsforløp som følge av smitte.

Alt i alt har Frelsesarmeen klart seg godt igjennom pandemien, takk til hver og en som har bidratt til dette ved å ta smittevern på alvor, og følge alle smittevernprosedyrer, råd og oppfordringer!

Sentralt beredskapsteam har i likhet med helseministeren ikke brukket meterstokken men pakket den pent ned. Vi kan fremdeles kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no

På vegne av lederkontoret

Lise O. Luther

forvaltningssjef / Sentralt beredskapsteam


RELATERTE SAKER