Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

14. mai 2020

Sist oppdatert:

De første samlingene på korps etter de nye retningslinjene ble gjennomført denne helgen. Flere kafeer og væresteder er åpnet, og gjenåpning av ytterligere aktiviteter og samlinger er under planlegging. Det er viktig at smittevernprosedyrene våre følges, og det er viktig at grundige vurderinger gjøres i hvert enkelt tilfelle. Alle slike vurderinger gjøres i dialog med divisjonskontorene (DHK) eller virksomhetsledelse. Det vi gjør skal skje i trygge former.

Aktiviteter og samlinger på korps

Før gjenåpning av aktiviteter må korpsene ta for seg prosedyrene for hhv. Samlinger på korps og Barne- og ungdomsaktiviteter og gjøre sine vurderinger i dialog med DHK.

Kafeer, velferdssentre og væresteder

Retningslinjene er på plass og vurderinger må foretas lokalt i samråd med DHK/virksomhetsleder.

Krigsropsalg

Prosedyre med retningslinjer for hvordan krigsropssalg kan foregå i tråd med smittevernreglene foreligger nå i Kvalitetssystemet.

Frivillige, møtebesøkende og gjester i risikogruppene

Frelsesarmeen har ansvaret for de frivillige – de deltar ikke på eget ansvar – og de kan derfor ikke ha oppgaver hvor de kan eksponeres for smitte.

Vi kan ikke si at møtebesøkende eller gjester i risikogruppene må holde seg borte fra samlinger og tilbud. Likevel er det viktig å påpeke at de selv har ansvaret for å vurdere sin egen helse og om det er tilrådelig å komme.

Bruktbutikker

Gjenåpning er nå mulig for de korpsdrevne butikkene. Egne retningslinjer og kriterier/risikovurdering for åpning finnes nå i Kvalitetssystemet. Det at våre butikker i stor grad drives med hjelp av personer i risikogrupper gir noen ekstra utfordringer i forhold til å kunne åpne.

Gjenåpning av kontor

Det foreligger denne uke en ny prosedyre for smittevern for kontorer. Dette er aktualisert etter at flere gjenopptar arbeid på kontor i tråd med lettelsene.

I Frelsesarmeen er det nå opp til ledere å avklare hvem som ut fra disse lettelsene kan gjenoppta normalt arbeid på Hovedkvarteret og andre kontorer. Risikogruppe er fremdeles et moment som må være med i vurderingen. Tilstrekkelige smitteverntiltak og muligheter for å holde avstand er nødvendig.

Fremdeles er sosial distansering og det å unngå belastning av det offentlige transportsystemet viktig. Hjemmekontor er et virkemiddel i så måte som fortsatt vil være aktuelt i Frelsesarmeen en tid fremover.

Smittespredningen har hittil vært lav. For at det skal fortsette slik er det viktig å poengtere at vi fortsetter å være forsiktige og følger de retningslinjene som gjelder.

Organisert idrett inntil 20 personer

Fra 7. mai kan treninger og annen organisert idrettsaktivitet gjennomføres med inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Garderober kan fremdeles ikke brukes. Retningslinjer vil komme.

Fremtidige endringer

Fra og med 15. juni tas det sikte på å åpne for arrangementer med opptil 200 personer, forutsatt at smittesituasjonen holder seg under kontroll.

Nye og oppdaterte prosedyrer

Smittevern på kontor – Ny 12.05.20

Salg av Krigsropet – Ny 14.05.20

Informasjonsmateriell

Som vedlegg til de nye prosedyrene om gjenåpning av aktivitet er det vedlagt oppslag som skal brukes, både fra Frelsesarmeen og Folkehelseinstituttet. Det er viktig med god informasjon til gjester og besøkende om smitteverntiltakene våre.

Nye prosedyrer kun på KS Simployer

Fra nå oppdateres kun KS Simployer med nye og oppdaterte prosedyrer. Alle ledere og ansatte skal nå ha tilgang.

Smitte og karantene

Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene.

Det er ikke rapportert noen nye bekreftede smittetilfeller siden forrige oppdatering.

Det er viktig at alle følger reglene for forkjølelsessymptomer og karantene – og hygiene, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig.

Prosedyrer oppdateres fremdeles kontinuerlig – alle må holde seg oppdatert på Kvalitetssystemet.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no


RELATERTE SAKER