Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

20. mai 2020

Sist oppdatert:

Mange korps har sin første samling førstkommende søndag. Det planlegges både for aktiviteter og gjenåpninger frem mot sommeren, for sommeraktiviteter og for høsten i disse dager. Mye må gjøres annerledes, og mange vurderinger må gjøres. Det vi gjør skal både ha god kvalitet og det skal skje i trygge former.

Nytt denne uken - Risikogruppene

Siden forrige oppdatering har Folkehelseinstituttet endret sine definisjoner av risikogruppene og differensiert mellom dem som har Lett økt risiko og de som har Moderat/mye økt risiko.

Vår prosedyre om Skjerming av ansatte og frivillige i risikogruppen er revidert i henhold til dette. Det nye er at de som i samråd med sin lege kan definere seg i kategori Lett økt risiko nå kan bidra som frivillige som normalt dersom de ønsker. Det presiseres i prosedyren at legens vurdering er førende.

Servering

Etter at vi igjen i større grad kan samles på korps og kontorer er spørsmålet om servering noe som ofte dukker opp.

Et av hovedprinsippene for å kunne samles mange personer er at det skal være minst mulig felles berøring av inventar og utstyr. Et annet hovedprinsipp er at det skal være tilstrekkelig avstand og minst mulig kontakt mellom personer.

Disse to prinsippene lar seg vanskelig kombinere med matservering i forbindelse med arrangement. Derfor er dette poengtert i retningslinjene fra Norges Kristne råd som Frelsesarmeen er en del av – og i Frelsesarmeens prosedyre for samlinger på korps – at vi ikke har mat- eller kaffeservering i forbindelse med arrangement.

Samtidig åpner vi for servering på kafe og velferdssenter. Her gjelder andre retningslinjer.

Både gjennomføring av samlinger og drift av kafe/velferdssenter inkluderer et betydelig ansvar for ansvarlig leder og et omfattende regelverk som skal følges. Å gjøre begge deler samtidig er derfor noe som ligger lenger frem i tid enn der vi er nå.

Også på Hovedkvarteret er det begrensninger på servering og bruk av felles utstyr som kaffekanner osv.

Rusfri dag

I år blir Rusfri dag 8. juni et digitalt arrangement for å kunne gjøre det i tråd med smittevernreglene. Egen informasjon om dette kommer.

Fremtidige endringer

Fra og med 15. juni tas det sikte på å åpne for arrangementer med opptil 200 personer, forutsatt at smittesituasjonen holder seg under kontroll. Det vil bli laget egne retningslinjer for dette, inkludert hvorvidt det eventuelt åpnes opp for matservering.

Nye og oppdaterte prosedyrer

Skjerming av ansatte og frivillige i risikogruppene – Oppdatert 18.05.20

Nye prosedyrer kun på KS Simployer

Fra nå oppdateres kun KS Simployer med nye og oppdaterte prosedyrer. Alle ledere og ansatte skal nå ha tilgang.

Smitte og karantene

Karanteneplikten er endret fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene.

Det er ikke rapportert noen nye bekreftede smittetilfeller siden forrige oppdatering.

Det er viktig at alle følger reglene for forkjølelsessymptomer og karantene – og hygiene, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig.

Prosedyrer oppdateres fremdeles kontinuerlig – alle må holde seg oppdatert på Kvalitetssystemet.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no


RELATERTE SAKER