Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

2. Oktober 2020

Sist oppdatert:

Koronatiden setter begrensninger for Frelsesarmeen. Samtidig er vi tilpasningsdyktige og finner nye måter å gjøre ting på. Nå må vi også finne nye måter å gjennomføre juleaktivitetene våre.

Vurdering av arrangement

Det er en fortløpende vurdering om og hvordan større arrangement kan gjennomføres. Konfirmantleirene på Jeløy måtte utsettes etter pålegg fra kommunelegen i Moss. Lederkonferanse og enkelte andre konferanser i høst gjennomføres digitalt. Ledere i linjen er ansvarlig for vurderingene i samråd med Sentralt beredskapsteam.

Julearrangementer

Frelsesarmeen har som utgangspunkt at juleaktivitetene kan gjennomføres - med justeringer. Vi må finne gode løsninger for å opprettholde julehjelp til dem som trenger det - og inntektsgivende tiltak i form av julegryter og julemesser.

Prosedyren Trygg juleinnsamling og –utdeling på korps er under arbeid og kommer ut i neste uke.

Lokale smitteverntiltak og retningslinjer

Både Bergen, Arendal, Indre Østfold, Oslo og andre kommuner har eller har hatt lokale tiltak som setter begrensninger på vår virksomhet. Det er viktig å følge med på det som kommer ut av lokale kommunale retningslinjer. Og at vi tilpasser vår virksomhet etter disse.

Nye og oppdaterte prosedyrer

Avstand, karantene og isolering - Oppdatert 01.10.20

Hvis du mistenker du er syk - Oppdatert 01.10.20

Testing ved mistanke om smitte - Oppdatert 01.10.20

Smitte og karantene

På tross av flere utbrudd i ulike deler av landet er vi så langt spart for utbredt smitte internt i Frelsesarmeen. Det er rapportert ett nytt bekreftet smittetilfelle siden forrige oppdatering.

Det er viktig at alle følger reglene for smittevern, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig. Smitten har hittil vært lav – det er ingen selvfølge at det forblir slik.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no

På vegne av lederkontoret

Bente S. Gundersen

Oberst/Sjefsekretær
Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene


RELATERTE SAKER