Flagg

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

pr 6. november 2020

Sist oppdatert:

Frelsesarmeen ser dagens situasjon som så alvorlig at vi må gjøre tiltak. På mange måter er vi tilbake til der vi var i mars da vi definerte et skille mellom nødvendig aktivitet og aktivitet som ikke er strengt nødvendig.

Dette betyr at aktiviteter og tiltak spesielt rettet mot sårbare grupper; f.eks drift av sosiale institusjoner, korpsbasert sosialt arbeid, og annet, opprettholdes så langt det lar seg gjøre i tråd med lokale smitteverntiltak.

Gudstjenester gjennomføres så langt det lar seg gjøre i tråd med lokale smittevernregler. For andre fysiske møter og samlinger som ikke er strengt nødvendige anbefaler Frelsesarmeen sentralt at disse avlyses fra i dag og i første omgang frem til 23. november.

Dette er en anbefaling, gjennomføring av oppsatte aktiviteter må vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen og gjeldende prosedyrer.

Fokus på oppdraget

Vi skal fremdeles være oppdragsfokuserte. Det kan bety at noen av de oppgavene vi gjør må endres i perioder for at vi skal kunne utføre vårt oppdrag: å møte mennesker med evangeliet om Jesus og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Selv om aktiviteter avlyses stenger vi ikke virksomheten, men finner andre måter å drive den på. For eksempel digitale samlinger og andre tilpasninger.

Faste stoler og antall personer

Det er nå klargjort at de nasjonale reglene begrenser alle våre samlinger til maks 50 personer.

Denne regelen gjelder i hele landet der det ikke er strengere tiltak lokalt, fra mandag 9. november og inntil ny melding gis. Definisjonen av fastmonterte seter og faste sitteplasser oppdateres i prosedyren «Samlinger på korps».

Lokale tiltak

Flere kommuner innfører nå lokale begrensninger. Lokale ledere må følge med i sine kommuner og justere aktiviteter etter disse.

Oslo kommune innfører strenge tiltak fra mandag 9. november. Alle innendørs arrangementer forbys.

Bergen kommune innfører forbud mot flere enn 20 personer på arrangement og en rekke andre tiltak fra lørdag 7. november. I første omgang vil tiltakene gjelde til mandag 23. november.

Hva betyr dette for korpsene

Frelsesarmeen sentralt anbefaler at man i utgangspunktet avlyser korpsaktiviteter ut over gudstjenester og korpsbasert sosialt arbeid i første omgang frem til 23. November. Dette er en anbefaling og beslutningen tas lokalt. Aktiviteter kan gjennomføres i den grad lokale smittevernregler tillater det.

Det er viktig at de lokale beslutninger fortsatt tas i samråd med divisjonsledere. Mulighet for gjenåpning vurderes fortløpende i samråd med divisjonsledere.

Prosedyren for «Samlinger på korps» oppdateres iht dette. Her er også retningslinjene for trygg gjennomføring av samlinger, som det nå er spesielt viktig at blir fulgt.

Hva betyr dette for sosialtjenestens tiltak

Drift av institusjoner og tiltak fortsetter i utgangspunktet som normalt. Frelsesarmeen anbefaler ikke på samme måte som for korps at aktiviteter på sosiale tiltak avlyses. Men enhetene må gjøre individuelle vurderinger av sine enkelte aktiviteter i samråd med regionleder/seksjonsleder og virksomhetens beredskapsteam.

Island og Færøyene

På Island er det store begrensninger og nedstengning av arrangement frem til 17. November. Smittesituasjonen er i bedring.

På Færøyene er det lite smitte og tilnærmet normal aktivitet, med smittevernregler.

Nye og oppdaterte prosedyrer

Avstand, karantene og isolering – Oppdatert 06.11.20

Samlinger på korps – Oppdatert 06.11.20

Smitte og karantene

Det er rapportert ett nytt bekreftet smittetilfelle siden forrige oppdatering.

Det er viktig at alle følger reglene for smittevern, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig. Smitten har hittil vært lav – det er ingen selvfølge at det forblir slik.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no

På vegne av lederkontoret

Lise O. Luther
ass sjefsekretær / sentralt beredskapsteam


RELATERTE SAKER