Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

20. november 2020

Sist oppdatert:

Koronasituasjonen er fremdeles alvorlig mange steder i landet. Om - og i hvilket omfang - møter og aktiviteter kan gjennomføres i avhenger av lokal smittesituasjon og lokale smittevernregler.

Aktiviteter kan gjennomføres i den grad situasjonen lokalt tillater det. Lokale beslutninger skal tas i samråd med regionsledere/seksjonsledere/divisjonsledere. Der aktiviteter har vært avlyst i november må mulighet for gjenåpning vurderes fortløpende i samråd med nærmeste leder.

Det er viktig at dere sjekker prosedyrene i KS HMS 2.0 Koronaberedskap i FA jevnlig - disse oppdateres fortløpende og vi sender ikke ut melding hver gang, bare ved vesentlige endringer.

Det er også viktig at vi har oversikt over alle bekreftede smittetilfeller.

Alle bekreftede smittetilfeller på korps og institusjoner skal meldes beredskapsteamet iht prosedyren «Varsling om smitte hos ansatte»

Fokus på oppdraget

Vi skal fremdeles være oppdragsfokuserte. Det kan bety at noen av de oppgavene vi gjør må endres i perioder for at vi skal kunne utføre vårt oppdrag: å møte mennesker med evangeliet om Jesus og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Selv om noen aktiviteter må avlyses stenger vi ikke virksomheten, men finner andre måter å drive den på. For eksempel digitale samlinger og andre tilpasninger.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no

På vegne av lederkontoret

Lise O. Luther
ass sjefsekretær / sentralt beredskapsteam


RELATERTE SAKER