Julegryta Takk for gaven

Oppdaterte prosedyrer

Trygge juleaktiviteter på korps og skjerming av ansatte og frivillige i risikogruppene pr. 11. november 2020

Sist oppdatert:

Prosedyrene er oppdatert med tanke på hvordan vi forholder oss til frivillige i den laveste risikokategorien. Lett økt risiko som definert i prosedyren om skjerming av ansatte og frivillige i risikogruppene - i områder med høy smittespredning.

I Folkehelseinstituttets definisjon gjelder anbefalingene for de i den høye risikogruppen ved lav smitte slik situasjonen har vært frem til nå - også for de i laveste risikogruppe når det er høy smittespredning slik det nå er enkelte steder.

Vi har gått en runde på dette sammen med vår egen lege Karim Sayed, og funnet at det ikke blir riktig å være like kategoriske som Folkehelseinstituttets anbefaling legger opp til.

Dette fordi det er belegg for å si at den laveste risikogruppa 65+ er mer differensiert enn gruppen 80+. Det ville være veldig dramatisk å kategorisk si at friske 65-åringer ikke kan stå grytevakt. Vi oppdaterer derfor "Juleprosedyren" med følgende formulering:

- Personer i høyeste risikogruppe "Moderat/mye økt risiko" kan ikke stå grytevakt. Ei heller personer med symptomer. (Dette står det i dag. I tillegg skriver vi i prosedyren:)

- Personer i gruppen "Lett økt risiko" er selv ansvarlig for å vurdere dette i forhold til den lokale smittesituasjonen.

- Korpsleder må avklare med kommunelegen om smittespredningen i kommunen anses som "Liten" eller "Høy". Dersom smittesituasjonen er "Høy" må det informeres om dette til grytevakter og andre frivillige, slik at disse kan gjøre sine egne vurderinger.

Vi lar det altså være opptil den enkelte frivillige i den laveste risikogruppen å gjøre sin vurdering ut ifra egen helse og lokal smittesituasjon, mens vi opprettholder at de i den høyeste risikogruppen skal skjermes.

Prosedyren om Skjerming av ansatte og frivillige i risikogruppen oppdateres tilsvarende.

For beredskapsteamet

Lise O. Luther
Major / ass sjefsekretær


RELATERTE SAKER