Max kukurudziak qbc3 Zmxw0 G8 unsplash

Oppretter hjelpefond

Frelsesarmeens lederråd frigjør midler for å hjelpe ukrainere i Norge.

Sist oppdatert:

Frelsesarmeens lederråd fattet i sitt aprilmøte 2022 følgende vedtak:

Frelsesarmeens lederråd er takknemlig for de mange aktivitetene som har blitt iverksatt territoriet rundt for å bistå ukrainske flyktninger som har kommet til Norge.

For at engasjementet ikke skal begrenses av økonomiske midler, har lederrådet opprettet et hjelpefond som Frelsesarmeens enheter kan bruke til å hjelpe raskt og ubyråkratisk.

De som ser at de trenger tilskudd for å kunne møte aktuelle behov hos ukrainske flyktninger, kan melde inn forslag til sin seksjonsleder/divisjonsleder.

Seksjonsledere/divisjonsledere har myndighet til å godkjenne hvilke enheter som kan bruke av midlene, inntil kr 100.000 per enhet.

For å få midlene belastet fra hjelpefondet, skal kostnadene føres på prosjektnummer 11491.

Fondet finansieres av innsamlede midler. Som veiledende fordeling, skal 30% av midlene innsamlet til ukrainahjelp benyttes på hjelp til ukrainere i territoriet; men dette vil kunne revideres etter hvert som behovene endrer seg hjemme eller ute.

Midler som kommer inn på våre nasjonale givernumre i mars og april 2022 vil gå til Frelsesarmeens hjelpearbeid for ukrainere ute og hjemme.RELATERTE SAKER