46069156185 4cbf18e3d0 c

Slik blir CRM organisert nå

Endret sammensetning av teamet som håndterer givere, abonnenter, medlemmer, frivillige, faddere++.

Sist oppdatert:

Implementeringen/prosjektfasen av Frelsesarmeens CRM-system (system for å registrere og følge opp givere, abonnenter, medlemmer, frivillige, faddere og andre kontakter) nærmer seg slutten. I 2022 vil vi gå over i en drifts- og vedlikeholdsfase av systemet med videre utrulling av moduler til nye brukere og videreutvikling av de ulike modulene.

Samtidig arbeides det med andre prosjekter blant annet innenfor handel og logistikk.

Tone Ytterhaug overtok stafettpinnen som teamleder for CRM fra 1. november 2021. Hun har vært tilknyttet CRM-teamet siden juni 2020 og har der hatt ansvar for økonomi, prosjekt og analyse. Tone begynte i regnskapsavdelingen i januar 2016 og har tidligere arbeidet i IT-bransjen som leder for supportavdeling og som administrasjonssjef.

Hun vil beholde sine oppgaver og ansvar i teamet, i tillegg til å ha den daglige koordineringen og oppfølgingen av teamets ansatte, oppgaver og ressurser.

Magne Urke Krumsvik har ledet CRM-teamet gjennom den krevende implementeringsfasen frem til nå i tillegg til sin opprinnelige jobb som leder for Handelskompaniet og Fellestjenester ved hovedkvarteret. Han går nå tilbake til å være leder for Handelskompaniet og Fellestjenester på fulltid igjen.

Bredt sammensatt team

I denne omleggingen er CRM arbeidet tilført andre dedikerte ressurser og teamet består nå av:

Syra Khan begynte som analytiker for CRM-teamet i august. I tillegg til analyseoppgaver jobber Syra også med dokumentasjon. Hun er også med i prosjektgruppen på Velferds- og Frivilligmodulene. Hun har tidligere jobbet med strategisk analyse i Den Asiatiske Utviklingsbanken i Sydney samt andre ideelle og statlige organisasjoner i Australia.

Kaptein Anders Stangeland har vært i teamet siden mai 2020. Hans arbeidsområde er drift og vedlikehold av systemet, brukerstøtte og support samt at han er med i prosjektgruppene for Velferd, Frivillighet og KAV. Anders har nyttig kompetanse og erfaring som korpsleder og fra arbeid i IT-seksjonen.

Catherine Kihato har i tillegg til oppgaver i CRM også hatt arbeidsoppgaver i Handelskompaniet og Fellestjenester. Hun kommer nå inn i CRM-teamet på fulltid og skal arbeide med giverservice, abonnement, fadder og vedlikehold av vår giverdatabase, i tillegg til å bidra i resepsjonen. Catherine har tidligere jobbet som innsamlings- og kommunikasjonskonsulent samt medlemskonsulent i KFUK-KFUM.

Sara Evja begynner på deltid i Team CRM fra november. Sara har det siste året arbeidet som tilkallingsvikar i resepsjonen og har i tillegg utført arbeid for CRM og Handelskompaniet. Sara skal jobbet tett sammen med Catherine og hennes hovedarbeidsoppgaver blir giverservice, registervedlikehold, abonnement og fadder. Hun vil også ha noen arbeidsoppgaver for Handelskompaniet og bidra i resepsjonen.

Martin Ivar Kjenes som har lang erfaring fra regnskap og CRM, begynner som regnskapskonsulent i Seksjon for arv fra 10. januar 2022.

Ett system – mange moduler

CRM-systemet leveres av Winorg og utrullingen av de ulike modulene skjer i flere faser. Første modul som ble satt i drift var innsamling, abonnement og fadder. Deretter ble medlemssystemet tatt i bruk. I disse dager lanseres en ny modul for Frivillige og mange korps er i gang med å ta i bruk systemet til organiseringen av julegryte-vakter. I tillegg har flere korps og Oslo Slumstasjon tatt i bruk Velferd-modulen for å registrere søknader om julehjelp. I 2022 kommer også en modul for aktivitetsstatistikk og en kurs- og arrangementsmodul. Systemet har også en egen modul for samhandling med næringslivskontakter.

Tilbakemeldingene fra brukere er at systemet er enkelt å bruke. Mange arbeidsoppgaver for korps og enheter er samlet i ett system der de ulike modulene har mange likheter og brukergrensesnittet er gjenkjennelig.


RELATERTE SAKER